От предложените днес на приватизационен пазар 261 352 акции на Хранинвест-ХМК АД се изкупиха 155 067 броя.
Останалото количество от 106 285 акции ще бъде предложено на аукциона утре при стартова цена 2,50 лв. в компенсаторки за акция.