Към края на септември Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 246 194 дка  земеделска земя и 139 дка градска земя, съобщават от компанията в месечния  й бюлетин за септември.

През месеца са купени 1 500  дка земи при средна цена 573 лв/дка, а са продадени 16 372 дка. Закупените от началото на годината земи са общо 21 513 дка  при средна цена 577.8 лв/дка.

През септември  са извършени продажби на нови 16 372 дка, а от началото на  годината са продадени общо 69 315 дка при средна цена 869 лв/дка.

Отдадените под наем и аренда земи са 222 488 декара  или 90.4% от притежаваните земи на дружеството, при средна аренда за портфейла в  размер на 26.85 лв/дка. Средното ниво на рентата по новите договори за стопанската  2012-2013 година е 36 лв/дка. Очакваните рентни приходи за 2011-2012г. са в размер на  5 973 900 лв., а събраните вземания за земеделската 2010-2011г. са 5 703 197 лв. или 96.5%.