Книжата на Корпоративна търговска банка АД бяха избрани от екипа на Investor.bg за победител в тазседмичното издание на рубриката "Акция на седмицата". Те отчетоха най-нисък седмичен спад сред дружествата от SOFIX, възлязъл на едва 0,01% до 59,996 лв./акция. Анализ на Investor.bg от понеделник показа, че КТБ е сред банките с най-малък дял на провизиите и обезценките, спрямо активите си, от началото на 2009 г. Корпоративна търговска банка отчете 13,7 млн. лв. печалба за третото тримесечие на 2009 г., което представлява ръст от 33,6% на годишна база. Банката реализира 15,49 млн. лв. печалба за първото тримесечие и 13,7 млн. лв. печалба за второто тримесечие на 2009 г. Общо печалбата за деветмесечието е 43 млн. лв. Активите на КТБ се увеличават с 36 млн. лв. през третото тримесечие на годината до 2,043 млрд. лв. към 30 септември 2009 г. На годишна база ръстът на активите е с 12,2%. През второто тримесечие на 2009 г. активите на банката намаляха с 340 млн. лв. За последните пет работни дни цената на книжата на КТБ се понижиха с 0,01% до 59,996 лева за брой. За последните три месеца ръстът им е 17,64 на сто. Ценовите коефициенти на акциите на дружеството на неконсолидирана база са, както следва: Ценови коефициенти (неконсолидирана база) p/e 6,86 p/b 1,4 p/s 3,85 Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за взимане на инвестиционно решение Мариян Йорданов