Райфайзенбанк дава възможност за автоматично плащане на сметки към определен брой доставчици за ток, парно, вода, домашни и мобилни телефони и други задължения, чрез услугата "Комунални плащания" - банката извършва плащането на задълженията вместо клиентите. Изпълнението на плащанията се осъществява от наличните средства по открита разплащателна сметка в Райфайзенбанк, като за всяко плащане се получава подробна информация по e-mail. Клиентите могат да направят плащания на произволен брой домакинства към доставчиците. За да се ползва услугата "Комунални плащания" е необходима еднократна регистрация в един от 138-те клона на банката и наличието на разплащателна сметка в лева. Освен че новата услуга пести време, заедно с нея клиентите получават международна дебитна карта Maestro, както и регистрация за интернет банкирането на Райфайзенбанк. /Фирмена информация/