Деница Шуманова Днес от 14.30 ч., в зала "Триадица" на Гранд хотел "София", ул. "Гурко" 1, на традиционната си годишна церемония Българската фондова борса ще награди инвестиционните посредници, постигнали най-високи резултати през 2007 год, съобщиха от пресцентъра на организаторите. Наградите са в следните категории: * За инвестиционен посредник, сключил най-голям брой сделки на БФБ-София през 2007 год.; * За инвестиционен посредник, реализирал най-висок оборот през 2007 год.; * За инвестиционния посредник с най-голям принос в инвестиционното банкиране; * За най-ликвидното дружество през 2007 год.; * За медията /печатна и електронна/ с най-голям принос в правдивото и професионалното отразяване на капиталовия пазар през 2007 год.