Народният представител и зам.-председател на парламентарна комисия по регионална политика и местно самоуправление Николай Пехливанов представи пакет от мерки, които да защитят зелените площи и детските площадки от застрояване. Депутатът се срещна с журналисти и жители на София на едно „апетитно" за строители междублоково пространство в квартал „Младост", което, въпреки нежеланието на живущите около него, скоро може да се превърне в строителна площадка.

„Жилищната политика и качеството на живот са сред моите основни приоритети като депутат и бях шокиран, когато се разрових в темата и установих, че законодателно нещата изглеждат почти перфектни - закони има. От 2008-ма година действа Мораториум върху строителството в междублокови пространства. Има и два големи закона - Закон за устройство на територията и Закон за общия устройствен план на София, които моите колеги депутати са гласували, за да защитят интересите на хората. Такъв е бил планът, но действителността е друга. Защото забраненото в единия закон е позволено в другия. И решението на кой от двата да се позовава остава в ръцете и съвестта на общинската власт. И така заради отворени вратички - за някои са се оказали порти - всичко уж е уредено, но на практика гражданите и техните интереси не са защитени от закона", описва ситуацията Николай Пехливанов.

Вратичките според Пехливанов са предимно в разпоредбите на ЗУТ, който позволява частични изменения на действащите устройствени планове след реституция на земя в междублокови пространства. Термини като „планирани и нереализирани дейности" дават възможност на всеки, който преследва частни икономически интереси, да превърне горичката пред блока ви в 5, на места дори 8-етажен блок.

„Този проблем е трябвало да бъде решен още през 2007-ма година, когато в Закона за общия устройствен план на София е записано, че в 6-месечен срок всички реституционни практики трябва да бъдат ревизирани от кмета и областния управител. За съжаление и до момента не съм видял документ, който свидетелства, че дейността е извършена".

Законодателната промяна, внесена от Пехливанов, ще спре частичните изменения на плановете на кварталите с комплексно жилищно строителство. Още когато са били създавани, тези планове очевидно са предвиждали изпълнение според разбиранията на специалистите за „нормална среда за живот на хората" - с достатъчно въздух, зеленина, зони за отдих и игра на децата.

„Белите петна, които се появяват след частичните изменения, изглеждат кръпки дори на неспециалистите, защото на практика са точно такива. Това трябва да спре и на обществото да стане ясно, че частната собственост е свещена, не частният интерес. В едно демократично общество свещен би трябвало да е само общият интерес на гражданите. А този интерес е да живеем в добре устроена среда с необходимата инфраструктура, градини, алеи, пътища", смята Пехливанов.

За да спре унищожаването на зелената система на София, която за годините на прехода е намаляла почти наполовина, трябва не само да бъдат забранени последващите промени, но да бъде спряно и изпълнението на вече отредените за сгради, но все още незастроени зелени площи.

„Устройството не територията е нещо изключително ясно, точно и конкретно.  Трябва след 20 години хаос да спрем възможностите за тълкуване на разпоредбите, защото това е най-добрата почва за корупция. Корупцията пък води до прецеденти и така никой не знае кое може и кое - не. И понеже съм бил от другата страна - тази на предприемачите, твърдя, че това разминаване пречи на всички - на хората, които си купуват имоти и не знаят дали утре няма да гледат чуждо пране вместо дървета, и на инвеститорите, които не са сигурни дали ако спазват правилата, конкурентите им няма да се възползват. Губещи са и хората, които от десетилетия живеят в кварталите - законът им дава право да обжалват, да участват в обществени обсъждания и да протестират. Но към момента дали гласът им ще бъде взет под внимание, е въпрос на преценка", споделя народният представител.

Затова вписва в Закона съвсем ясни правила за обявяването на промени в Устройствени планове пред заинтересованите съседи, както и дава значимост на протокола от Общественото обсъждане. Това е изключително важно за хората в момента, когато тече дебат за Подробните устройствени планове на софийските райони и ясно се вижда, че хората не одобряват предложенията на общинските архитекти.

Промените ще бъдат внесени в парламента в понеделник (16 май 2011 г.). Пехливанов благодари и на хората за активната позиция, тъй като без тяхната инициатива и протести градът ни щеше да изглежда още по-зле.

„Българите не искат да виждат дори на картинка възможността дърветата, на чиято зеленина са се радвали с години, да се превърнат в бетон. Аз знам, че е трудно нещо да стане „невъзможно", но имам амбицията с внесените промени да направя процеса по застрояване на междублокови пространства толкова труден, че никой да няма мотив да се захваща с тази работа", сподели Пехливанов.

Срещата се проведе на застрашена от застрояване градинка в столичния квартал Младост 1. Пехливанов лично се ангажира да провери този казус, както и още няколко подобни случая, за които алармираха присъстващите граждани.