От 27 ноември тази година „ФеърПлей Пропъртис" започна да изплаща дивидент за 2008 г. в размер на 7.3 млн. лв. или 13 стотинки брутен дивидент на акция.

Решението за разпределяне на паричния дивидент бе взето на Общото събрание на акционерите проведено на 25 март 2009 г.

„Дивидентът се изплаща на две части - първото плащане на стойност 6.141 млн.лв. бе извършено на 27-ми ноември, а остатъка ще се изплати през месец декември", поясни Маню Моравенов, изпълнителен директор на „ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ.

От началото на 2009 г. компанията е сключила нови договори за продажба на апартаменти на стойност над 27 млн. лв. Дружеството допълнително приключи сделка за продажба на право на строеж на стойност 4.4 млн. лв. в последния ден на деветмесечието.