След броени минути (в 12:30 ч.) започва отварянето на ценовите предложения за изграждането на Лот 3 от магистрала Тракия (от Нова Загора до Ямбол). Кандидатите са 11, като Трейс груп холд, строителят на лотовете 1 и 2, не участва, а сред борсовите дружества кандидат за изпълнение на проекта е Холдинг Пътища (чрез Сдружение Тракия 3). Министът на регионалното развитие и благоустройство Росен Плевнелиев ще даде кратко изявление при разпечатването на залата, съдържаща ценовите предложения. Към 12:35 той вече е пред запечатаната зала с офертите. "Можем да се похвалим, че вчера е отхвърлена жалбата срещу избора на надзорник за Лот 2", заявиха от Агенцията за пътна инфраструктура преди отварянето на предложения за Лот 3. "В 11-те кандидати са събрани 27 компании, в различни консорциуми", коментира министър Плевнелиев, като уточни че в Лот 3 от 47 закупени документи са подадени 11 оферти, тоест 1:4. За сравнение, при Лот 2 от 66 закупени документации подадени бяха 8 оферти, тоест 1:8. "Затова търгът за Лот 3 е двойно по-конкурентен", каза министърът. Редът на постъпване на офертите за Лот 3 е следният: 1. "Догуш" ЕООД, 2. "Азеркорпу" АД, Баку, Азербайджан, 3. "Актор", 4. "Щрабаг", 5. Обединение "Терна-Сиенит", 6. Консорциум "Български автомагистрали - Лот 3" (Главболгарстрой - Автомагистрали Черно море), 7. "Алпине бау" ГМБХ, 8. Консорциум "Рубау – Пътстрой", 9. Сдружение "Тракия ІІІ" (Холдинг Пътища, Галчев холдинг), 10. Сдружение "Конструктор – Балканстрой" 11. "ДВ Тракия Лот 3 ХСС-КБ-ГП" ДЗЗД (концорсиум между българската Х.С.С. ЕООД и германските КЕМНА БАУ Андрее ГмбХ Ко.КГ и "ГП-Феркеер Бегбау"). Някои от кандидатите не са допуснати за по-нататъшно участие, сред тях са Догуш и Азеркорпу. Гръцката Актор е допусната. Предложената от нея цена е 111 644 921,69 лв. без ДДС. Щрабаг, Австрия е допусната с цена 187 916 986.57 лв. без ДДС. Обединение "Терна-Сиенит" е отстранено от конкурса. Консорциум "Български автомагистрали - Лот 3" се допуска с оферта от 131 437 550 лв. без ДДС. 191 570 661.29 лв. без ДДС искат за изграждане на отсечката от Алпине бау ГМБХ, също допуснати за участие. Консорциум Рубау – Пътстрой са с оферта за 151 930 833.33 лв. без ДДС. Сдружение "Тракия ІІІ" (Холдинг Пътища, Галчев холдинг) е допуснато с оферта за 164 980 000 лв. без ДДС. Сдружение "Конструктор – Балканстрой" предлагат да изградят магистралата срещу 121 797 000 лв. без ДДС. Последният кандидат ДВ Тракия Лот 3 ХСС-КБ-ГП ДЗЗД е отстранен от процедурата и офертата му няма да бъде отворена. Така равносметката до момента е: 4-ма са предложени за отстраняване, а 7 продължават. Комисията провери дали е налице отклонение на най-добрата оферта с 30% от среднопретеглената цена. "Цената от 111 млн. лв. на Актор е с по-малко от 30% по-ниска от средната и няма да се влезе в процедурата за обосноваване на цена", каза министър Плевнелиев. "Проектирано е на тази магистрала на всеки 2 км да има пресичане със селски пътища, защото това е плодороден район, както и на всеки 10 км паркинги за почивка", уточни Росен Плевнелиев. Исканата от Актор цена на километър е 1,59 млн. евро без ДДС, спрямо 2,2 млн. евро за Лот 2 и Трейс. Новото в търга за Лот 3 на магистрала Тракия, е че държавата ще поеме риска за геоложките проучвания и неотразена техническа инфраструктура, за разлика от Лот 2, където изпълнителят носи целия риск, и само поради тази причина, при равни други условия, би трябвало цената за Лот 3 на километър да е по-ниска. Мариян Йорданов