Шест фирми кандидатстват за проектант на третия лъч на софийското метро, съобщи Столичната община.
Обществената поръчка включва проучване на пътническите потоци и транспортните натоварвания, свързани с направлението, както и изготвяне на идеен проект за тип "леко метро" по трасето от кв. "Княжево" - център - бул."Ботевградско шосе".

Освен шестте фирми, други три също са подали документи, но след обявеният краен час и не са допуснати до участие.

За проектант на третия лъч на метрото кандидатстват "Пьойри Инфра", "Метропроект Прага" АД, обединение по ЗЗД "Метро Консултант Иберинса - Евротранспроект МКИЕ", "Мотт Макдоналд Лимитид" - Великобритания, обединение "Проетекно", "Ептиса Сервисиос де Инжениериа и Системас С.А./Старт Инженерин" АД.

Тръжната комисия трябва да приключи своята работа до края на месец юни, което включва разглеждане, оценка на предложенията и отваряне на ценови оферти.