Министерският съвет прие предложения за промени в Закона за акцизите. Измененията са насочени основно към хармонизация на данъчното ни законодателство с това на Европейския съюз и поетапно достигане на минималните за ЕС акцизни ставки. Във връзка с въвеждането на еврото през 2009 година и ефекта върху инфлацията, е предложена ускорена промяна на акциза за цигарите и спиртните напитки, както следва. Акцизът за спиртните напитки ще бъде увеличен от 750 лева на 1 100 лева за 1 хектолитър чист алкохол, измерен при температура 20 градуса Целзий. Акцизът на цигарите се променя от 0.0125 лева за 1 къс + 31.8% от продажната цена на 0.015 лева за 1 къс + 48% от продажната цена. По-високият акциз при равни други условия ще доведе до покачване на цените на спиртните напитки между 6.2 и 21%. При цигарите средното покачване ще бъде с около 55%. Очакваната цена на най-продаваната марка цигари "Виктори" ще бъде 2.40 лева. Предвижда се и повишаване на акциза на горивата в съответствие с поетите ангажименти за 2006 година, съобщават от правителстената информационна служба. За авиационен и безоловен бензин – от 495 на 530 лв. за 1000 литра; За специални бензини и бензинови фракции – от 215 на 230 лв. за 1000 литра. За оловен бензин – от 495 на 670 лв. за 1000 литра; за газьола – от 395 на 430 лв. за 1000 литра; за керосина – от 350 на 430 лв. за 1000 литра. При равни други условия увеличаването на акциза на горивата ще доведе до покачване на цената на производител с около 2.6%. Законопроектът предвижда отмяна на чл. 2б, относно освобождаването на пропан-бутана за битово потребление, тъй като без наличието на акцизни данъчни складове не е възможно да се упражнява ефективен контрол. Нулева ставка за тези горива е предвидена в новия Закон за акцизите и данъчните складове. Тя ще влезне в сила от 1 юли 2006 г. Промените предвиждат и отмяна на разпоредбите, свързани с облагането на организаторите на хазартни игри. Това се налага, тъй като в новия Закон за акцизите, и данъчните складове е предложено промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, които по същество заместват досегашното облагане с акциз на организаторите на хазартни игри, да влезнат в сила от 1 януари 2006 г. В тази връзка разпоредбите в Закона за акцизите трябва да бъдат отменени, тъй като в противен случай организаторите на хазартни игри ще бъдат облагани по реда на двата закона.