Комисия за финансов надзор (КФН) за поредeн път инициира образователна инициатива и на 1 ноември 2011 г. проведе обучение на тема  „Специфика и развитие на българския капиталов пазар” за ученици от 11 клас от Търговската гимназия, гр. Бургас, информираха от надзора.

Експерти от КФН са запознали учениците с  развитието на капиталовия пазар в България, структурата на българския капиталов пазар и основните участници на пазара. По време на представянето специално внимание е отделено на функциите и структурата на комисията, участието й в новите европейски надзорни органи и включването на българската надзорна институция в процеса по разработване на законодателството,  валидно за всички страни от Европейския съюз в областта на небанковия финансов сектор. В края на теоретическата част учениците са се опитали в игрова форма да сформират свой инвестиционен портфейл с  виртуални 20 000 лв.

Следобяд в практическата част на обучението учениците са посетили „Българската фондова борса – София” АД, където са се запознали с електронната платформа за борсова търговия и дори са „успели да сключат” няколко сделки. Еднодневното обучение е завършило с посещение в инвестиционния посредник Кей Би Си Секюритис, където участниците са получили преки впечатления относно работата на бизнеса.

Тази програма е част от разработените от КФН различни образователни модули, насочени към повишаване на финансовата култура на широката публика по отношение на небанковия сектор. Инициативите са предназначени за различни обществени групи и съобразени с техните специфични потребности. Един от приоритетите на КФН е работата с учениците и студентите, като за целта са разработени специализирани  програми, които да съдействат за повишаване на финансовите познания на младите хори и да подпомагат за тяхното професионално ориентиране. Всяка година се провежда едноседмично обучение за ученици от икономически и търговски гимназии от цялата страна, посветено на небанковия финансов сектор в България. До момента по тази програма са преминали обучение над 200 гимназисти. Поради големия интерес към едноседмичната образователна програма КФН е разработила и еднодневни образователни модули, предназначени за отделни класове, с цел да се подпомогне учебната програма по финанси с допълнително обучение в институциите, които са свързани с финансовата сфера.

С  тeзи си инициативи КФН се утвърждава като социално отговорна институция и в голяма степен допринася  за  активното взаимодействие между младите хора,  държавната администрация и бизнеса.