Подобрението на агрометеорологичните условия в ЕС и САЩ, бързите темпове на пролетната сеитба в щатите и очертаващите се рекордни добиви от мелничарско зърно в Канзас оказаха силен натиск върху пазара на пшеницата през първите работни дни на май.

Според официалните данни на Министерството на земеделието на САЩ и отчетите на независимите експерти състоянието на посевите от зимна пшеница в САЩ е най-добро от десетилетие насам, пише в коментара си farmer.bg.

В средата на миналата седмица пазарните участници бяха респектирани от първия доклад на специалния експертен фермерски екип (The Wheat Quality Tour) за състоянието на реколтата в Канзас.

Отчетът на агроспециалистите демонстрира изключително висок потенциал за добивите от пшеница в този основен щат производител на хлебно зърно в САЩ - 3,6 тона от хектар, в сравнение 2,7 тона от хектар получени през 2011 г. Според актуализираната прогноза на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (ФАО) добивът от пшеница в Щатите през 2012/13 г. ще нарасне с 8,5 на сто, в сравнение с 2011/12 г. и ще възлезе на 59 млн. тона.

Под натиска на фундаменталните (балансови) фактори котировките на пшеницата на борсата в Чикаго през последните няколко дни заличиха ценовия аванс, спечелен през втората половина на април. На 3 май майският контракт пшеница затвори в Чикаго на равнище около 223 д./т., в сравнение с 238 д./т. на 30 април. Цените на царевицата в САЩ също тръгнаха надолу вследствие на бързите темпове на пролетната сеитба и рекордното разширение на площите.

Въпреки силния натиск отвъд океана европейският зърнен пазар остана стабилен. Майският контракт мелничарска пшеница (стара реколта) дори завърши седмичния период на борсата в Париж с положително отклонение от 4 евро на равнище 217,50 евро за тон, но ноемврийската позиция (нова реколта) все пак поевтиня с 1,25 евро до 128,75 евро за тон. Цената на мелничарското зърно на експортния пазар остана практически непроменена - около 220 евро/т. FOB Руан за френска пшеница (11-12% протеин) и 240-247 евро/т. FOB Балтийско море за германско хлебно зърно (мин 12% прот. 220 Хагберг).

Напоследък благоприятните за развитието на новата житна реколта валежи са паднали в засегнатите от суша територии на Франция и Германия, но според европейските търговци „пазарът упорито не иска да слиза надолу", тъй като рискът, свързан с климатичния фактор, остава доста висок. Освен това, на европейския пазар липсва достатъчно фуражно зърно и на много места (най-вече в Германия) мелничарската пшеница отива за фуражни цели.

За стабилното развитие на цените на пшеницата в ЕС допринасят и неблагоприятните прогнози за производството на пшеница в Украйна през 2012 г. - 1214 млн. т., в сравнение с 22-22,3 млн.т., реколтирани през 2011 г.

Котировките на основните зърнени култури на борсата в Будапеща на 2.05.12 г. бяха както следва: хлебна пшеница август - 241 д./т. (240 д./т. -26.04.12 г.); фуражна пшеница август - 228 д./т. (228 д./т.); царевица юли - 252д./т. (252 д./т.) и фуражен ечемик - август - 229 д./т. (227 д./т.). Анализаторите не очакват съществени промени на европейския зърнен пазар през близките 1-2 седмици.

Цените на зърното от старата реколта вероятно ще се колебаят около текущите високи стойности, като слабо понижение на котировките е възможно при позициите от новата реколта, но при запазване на благоприятното време в основните страни производителки.