Оставката на заместник - министъра на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов не притеснява бизнеса. Опасения поражда по-скоро възможността този ключов сектор да бъде пренебрегнат в политиката на служебното правителство.

"Туризмът е от изключително голямо значение за икономиката на страната. В него продължава да се инвестира дори и в кризата". Това каза пред DarikFinance.bg почетният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев.

Туристическият сектор е един от двигателите на заетостта в България. Освен сезонна работа за десетки хиляди българи той дава на икономиката, по данни на НСИ, близо 60 000 постоянни позиции, много от които с добро заплащане. "Туризмът осигурява заетост на квалифициран персонал", заяви Данев.

Председателят на БСК е категоричен: "Този зам.-министър не си вършеше работата".
По думите на Данев, "постът трябва да съществува в министерството", но от персонална гледна точка "смяната е оправдана".

Много от проблемите на туристическия сектор остават нерешени в последните години. Сред тях са скоростта, с която се издават туристически визи за гражданите на страните извън Европейския съюз. Проблемите с инфраструктурата и най-вече липсата на пречиствателни станции в много от големите курортни комплекси.

Освен това, след атентата в Бургас от 18 юли 2012 г., на преден план излезе и въпросът със сигурността на туристите, в отговор на който е направено твърде малко.

"Този зам.-министър се занимаваше само с рекламата, изложенията, брандирането и усвояването на средства. Никога не се е занимавал с важните инфраструктурни въпроси като водоснабдяването и сметосъбирането", счита Данев.
Той попита каква е била визията на бившия зам.-министър с ресор туризъм за визите, за такса смет и за сигурността на туристите?

Данев посочи, че голяма част от туризма остава в сивия сектор и попита: "Какво е направил Иво Маринов по въпроса?"

Според Божидар Данев опасенията, че тази оставката се случва само 2 месеца преди началото на летния туристически сезон, са неоснователни. Вместо Маринов, смята председателят на БСК, на поста трябва да бъде назначен "по-ефективен човек", който да се заеме с решаването на истинските проблеми на туристическия отрасъл в България.