С най-голям потенциал сред възобновяемите източници на енергия в Старозагорски регион е биомасата. Тя е продукт на животновъдството и твърдите селскостопански отпадъци. Те са концентрирани особено много в общините Стара Загора и Чирпан. Бъдещи инсталации за производство на биогаз могат да достигнат капацитет 70 мегавата, което е впечатляваща мощност.

Това заяви експертът в областта на алтернативните източници на енергия Александър Пенчев (на снимката) на семинар, организиран Търговско-промишелната плата в Стара Загора с участието на общински служители от различни общини от областта. Той представи резултатите от проучване на потенциала на всеки един от възобновяемите енергийни източници в общините от Старозагорска област. Обследването е в рамките на проект Европейско сътрудничество за европейски просперитет, който Търговско-промишлена палата - Стара Загора реализира по Оперативна програма Регионално развитие на ЕС.

Целта на проекта е да се осществи обмен на добри практики и развитие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Старозагорски регион. След направения анализ ще бъде избрана общината с най-добри показатели на даден енергиен източник, в която ще бъде реализиран конкретен проект. Това ще доведе до провличане на инвеститори и до намаляване на вредните емисии.

Партньори по проекта са Областна администрация - Стара Загора и администрацията на провинция Терни, Италия. Проектът е уникален и се прави за първи път в България и ще улесни до голяма степен бъдещи инвеститори в тази сфера, защото те ще разполагат с детайлна база от данни, подчерта Александър Пенчев.

Слънцето в България също е с голям потенциал. Слънчевите колектори, които се използват за топлене на вода са икономически изгодни и са много подходящи за болнични и детски заведения, и хотелски комплекси, коментира още специалистът.

По отношение на използването на слънцето за производство на електрическа енергия, интерес има, но инвеститорите са се насочили към инсталиране на фотоволтаичните панели предимно в неизползвани терени. Никой не обръща внимание на покривите на производствени халета, на складове, където процедурите по инсталирането на мощностите са твърде опростени и има изградена инфраструктура, каза още Александър Пенчев.

Ветровият потенциал в региона също е сериозен, но неговото използване е силно ограничено, заради липса на терени. Например, северната част на областта попада в защитени територии, в които не могат да бъдат монтирани ветрогенератори. Освен това не е препоръчително да се инвестира в подобни съоръжения на площи, които са над 1500 метра надморска височина, защото има голяма опасност от обледеняване на машините, коментира още експертът.