В х3news е постъпила следната информация от ТБ Корпоративна търговска банка АД-София /6C9/: Управителния съвет и Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка АД (КТБ АД или банката) взеха решение за промени в Управителния съвет и представителството на банката, както слдева: - Освобождава като член на УС и Изпълнителен директор на КТБ АД Любомир Иванов Весов; - Избира сегашният прокурист, Георги Панков Христов за член на УС и изпълнителен директор на КТБ АД; След като получи одобрение от БНБ на горепосочените персонални промени в състава на УС, на основание чл. 71, ал. 1, т. 1от ЗКИ, КТБ АД ще впише промените в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията. Пълния текст на съобщението можете да откриете на адрес: http://www.x3news.com