Деница Шуманова Близо половината работници и администрация в "Агрима" АД ­Велико Търново остават без работа и отиват на борсата, съобщиха от ЯнтраДнес. С решение от 5 септември на Съвета на директорите на фабриката за безалкохолни напитки на "Пепси" започва процедура по прекратяване на трудовите договори на 42 работници и служители в производството и администрацията във Велико Търново. Шефът на великотърновското представителство на фирмата Цингелев отказа коментар какви са причините за съкращенията. Назначена е комисия, която ще определи конкретните работници и служители, които ще останат без работа. В началото на септември "Агрима" АД ­ производител и дистрибутор на марките от група "Пепси", беше купена за около 10 млн. евро от кипърската компания QEB и Pepsi Americas. По данни на НОИ в "Агрима "АД ­ София и филиалите є във В. Търново, Хасково и Благоевград работят общо 667 човека.