Днес търговията на БФБ показа признаци за излизане на празничната летаргия и възвърна познатия за нашите габарити облик. Оборот над 380 хил. лв. и над 280 сделки до обяд си е направо активност. Първите 12 компании в класацията по брой сделки са неизменно с ръст в средната цена.

В 5-6 основни позиции бе фокусиран инвеститорския интерес.

Книжата на Химимпорт бяха най-търгувани до обяд и то с цел покупки. Както обикновените, така и привилегированите отразиха повишение, като първите покачиха с изключителните 9.32% до 0.927, а вторите покачиха със скромните 0.22% до 1.45лв. средна цена. Обемите бяха съответно на 44 хил. бр. и над 36 хил. бр.

Подобно на Химимпорт скочи и цената на акциите на ЦКБ, отчитайки ръст от 7.92% до 0.617лв.

Силни повишения показват до момента и книжата на Неохим АД и Трейс груп холд АД с ръстове от 5.52% и 3.30% съответно до 29.546 лв. и 3.072 лв.

С по-малко сделки но отново ръст(над 4%) имаме при акциите на Биовет АД и ПИБ като средните им цени достигнаха 5.945 лв. и 1.478лв.

Логично борсовите индекси регистрират повишения спрямо клозинга вчера и са на нива:

SOFIX 349.75 (+0.73%)
BG40 125.46 (+0.15%)
BGREIT 80.30 (+0.94%)
BGTR30 260.33 (+0.27%)
CGIX 77.77 (+2.01%)

Липсват до момента сделки с компенсаторки.

Информацията е актуална към 13:05ч.