В края на миналата седмица беше оповестен доклада на селскостопанското аташе към посолството на САЩ в Анкара за състоянието и перспективите на развитие на пазара за зърнени храни в южната ни съседка.

Експертите отбелязват, че в редица райони на Турция с пшеница за засети по-малко площи отколкото за реколта 2012 г., но към момента състоянието на посевите е сравнително добро и перспективите за нова реколта са добри - 17,5 млн. тона, в сравнение с 15,74 млн. тона, ожънати през неблагоприятната за аграрното производство 2012 година, пише farmer.bg.

В доклада от Ангара се почва, че турското правителство ще продължи политиката си за стабилна подкрепа на местните зърнопроизводители, като субсидиите за сертифицирани семена, торовете и горивата дори са увеличени за 2013 г.

Съгласно актуализираните прогнозни данни вноса на пшеница в Турция през следващата маркетингова 20113/14 г. ще намалее с 500 хил. тона в сравнение с настоящия сезон от 3,7 млн. т. на 3,2 млн. тона.

В доклада се коментира, че през 2012/13 г. основен доставчик на пшеница за турския пазар остава Русия, като през първите седем месеца на маркетинговата година вносът на Турция на руска пшеница възлезе на около 1,89 млн.т.., което е близо 70 на сто от общия обем на импорта. Въпреки информациите за ограничен руски износ турските мелничари продължават да са на пазара.

В доклада изрично се акцентира, че качествена руска хлебна пшеница (13,5% протеин) продължава да е „в наличие за Турция" по цена около 319 д./т. Важно е да се отбележи, че Турция през март вече напазарува и 250 хил. тона руска пшеница нова реколта. За отбелязване е и пробива на молдовското зърно на турския пазар.

Турция и през 2013/14 г. ще остане агресивен износител на брашно за държавите от Близкия Изток, Африка и Югоизточната Азия. Основният вносител остава Ирак - 621 хил. т. 2012 г. и 912 хил. т. - 2011 г.), но през 2013 г. се очертава значимо засилване на износа за Сирия.