В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление за намерението на "Уника Интернационал Бетайлигунгз - Фервалтунгз" ГмбХ да придобие нови акции от капитала на Застрахователно дружество "Витоша" АД.

Към момента "Уника Интернационал Бетайлигунгз - Фервалтунгз" ГмбХ упражнява заедно с "Витоша Холдинг" Лимитед, Британски Виджински острови съвместен контрол върху Застрахователно дружество "Витоша" АД.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

В тази връзка, всяко заинтересувано лице може да изрази своето писмено становище относно планираната сделка и въздействието, което нотифицираната пред КЗК концентрация ще окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар на територията на Р България.