Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Венцислав Спиридонов е уволнен. Заповедта за това е на министъра на правосъдието Христо Иванов и е от вчера, 26 март.

В съобщението от Министерския съвет изрично се упоменава, че отстраняването е на основание чл. 19-а, ал. 2 във връзка с чл. 54, ал. 5 от Закона за администрацията, като текстовете предвиждат правото на назначаващия орган да извърши уволнението по своя преценка без предизвестие.

С днешна дата за изпълнителен директор на агенцията е назначена Елена Маркова, която до момента заемаше длъжността на заместник на изпълнителния директор.

На 21 март е приключила назначената на 4 февруари със заповед на премиера Бойко Борисов проверка в Агенцията по вписванията, извършена от Главния инспекторат към МС.
Констатациите, изводите и препоръките в доклада недвусмислено сочат за сериозни нарушения в работата на длъжностните лица по вписванията, в организацията на работата в Търговския регистър, практиката по договорите за възлагане на обществени поръчки и контрола върху тяхното изпълнение и др.

Комисията по проверката препоръчва дълъг списък от организационни мерки за отстраняване на констатираните пропуски и несъответствия, сред които търсене на дисциплинарна отговорност от длъжностните лица по регистрация, допуснали нарушения при изпълнение на служебните им задължения, както и дисциплинарна отговорност от директора на дирекция "Длъжностни лица по регистрация".