До края на годината недостигът на питейна вода в Израел ще достигне 350 милиона кубически метра, това на практика значи по-малко вода за палестинските територии и разгаряне на насилието в региона.

Водата е нещо, с което европейците са свикнали като с евтин и достъпен природен ресурс, но всъщност питейната вода на света е твърде малко и голяма част от нея се използва за промишлени и поливни нужди.

И най-големият проблем не е глобалното затопляне, а промишленото и битовото замърсявания на водните ресурси, проблем, който все повече се разраства с увеличаване на градското население по света. Като през 2014 година търсенето на питейна вода ще превиши предлагането.

В момента около 2.4 милиарда души или близо 40% от хората на планетата рискуват ежедневно живота си, пиейки от заразени водоизточници, за тях пречиствателните станции са невъзможен лукс, а нарастването на световното население, техният брой ще става все по-голям.

В същото време очакванията на климатолозите са за трайно засушаване на големи региони от земната повърхност, съчетано с топене на ледените шапки и глетчерите по върховете на планините, което в дългосрочен план ще доведе до силно нарушение на доставките на питейна вода и в развитите страни.

До 2025 г. югозападните щати на САЩ, ще се изправят пред липса на питейна вода, най-вече заради огромният ръст на потреблението в земеделието и заради басейните в предградията на големите градове в региона.

За нуждите на фермерите отиват годишно около 70% от световното потребление на прясна вода.

Според доклад на Goldman Sachs „водата е петролът на следващото столетие", предлагайки огромна възвращаемост на инвеститорите, които знаят как да се възползват от разрастването на градовете и необходимата им инфраструктура.

Само САЩ ще се нуждаят от 1 трилион долара инвестиции в нови водни инсталации и тръби до 2020 година.

До 2030 г. Югозападните щати на САЩ, и на първо място, ще се изправят пред липса на питейна вода, най-вече заради огромният ръст на потреблението в земеделието и заради басейните в предградията на големите градове в региона.

Глобалната консумация на вода се удвоява на всеки 20 години, като към 2030 година се очаква близо половината от населението на Земята да няма достъп до годна за пиене вода.

Китай е една от страните, които най-силно ще се сблъскат с проблема, тъй като в страната живеят 21% от световното население, които трябва да се задоволяват със 7% от световните водни запаси.

За проблема допринася и все по голямата употреба на животински протеин в Азия, защото за производството на 1 кг месо са необходими 15 кубически метра вода, спрямо само 1.5 кубически метра за 1 кг царевица например.

В момента дъждовната вода в най-бедните райони на Африка и Азия има решаващо значение за оцеляването на хората, страдащи от недояждане.

Според доклад на Международния институт за управление на водните ресурси (International Water Management Institute) публикуван преди месец, една трета от населението на Земята днес страда от недостиг на вода, прогноза сбъднала се цели 20 години по-рано от предвиденото в оценка, направена преди 5 години.

Коригираната прогноза е станала възможна благодарение на подробно изследване на естествените водни басейни на Земята. Някои от тях, като например този на Жълтата река в Североизточен Китай, вече са изчерпани до степен, която не позволява да бъдат използвани във водоснабдителната система.

Очаква се Игрите да увеличат консумацията на вода в Пекин с поне 5%, или 200 милиона кубически метра, според доклад на Probe International.

Огромно количество допълнителна вода е необходимо не само за населението на Пекин, но и за почистване на Олимпийските съоръжения и за прочистване на замърсените канали и езера в китайската столица.

Те са част от гигантския план за 25 милиарда долара за докарване на вода от южните реки до сухия север.

Свръх потребелението на вода и спадащото ниво на подпочвените води са огромен проблем за Китай, особено в северната му част. Еколозите предупреждават, че нацията вече е изправена пред водна криза, заради силното замърсяване и непрекъснато влошаване на качеството на водата.

Пекин е един от градовете в света с най-голям дефицит на вода, възлизащ на 400 милиона кубически метра годишно.

Водна криза е засегнала до този момент най-малко 400 млн. души, като до 2050 г. техният брой ще нарасне на над 4 милиарда.