Тракия глас България ЕАД, българското юридическо лице, което управлява заводите за стъкло на турската Шишеджам в Търговище, реализира 7,22% ръст на консолидираните си продажби през 2008 г. до 228 млн. лв., показват данни на дружеството. Консолидираната нетна печалба намалява с 23% на годишна база до 30,5 млн. лв. за 2008 г. Ръководството си е поставило цел през 2009 г. да реализира продажби за 210,3 млн. лв., или 247 хил. тона, като увеличи пазарния си дял въпреки предвижданото намаление в сумата на продажбите. През 2009 г. се предвижда да бъде изградена производствената линия за автомобилни стъкла. Към края на 2008 г. дружеството има собствен капитал за 231 млн. лв., дългосрочни пасиви за 62 млн. лв. и краткосрочни за 78 млн. лв. Заводът за домакинско стъкло започва да оперира през втората половина на 2005 г., заводът за плоско стъкло започва дейност през първата половина на 2006 г., Към средата на 2006 г. и двата завода са достигнали своя нормален производствен капацитет. Заводът за обработено стъкло е завършен в края на март 2007 г. През 2008 г. започва израждането на завод за автомобилни стъкла, който ще е четвърти за дружеството. В края на 2008 г. персоналът на компанията у нас достига 909 души, спрямо 899 в края на 2007 г. Разходите за персонала през 2008 г. са 3,04 млн. лв., което е с 41% повече от 2007 г. Разходите за охрана, почистване и озеленяване са 1,2 млн. лв. за 2008 г. Дружеството консолидира резултата на логистична компания.