Окончателните данни на Министерството на земеделието, храните и горите за есенната сеитба показват, че тази година ръст в площите има единствено при пшеницата и ечемика, докато при останалите есенни култури интересът на фермерите отслабва.

Към първи ноември т.г. терените с хлебно зърно са с около 200 хиляди. декара повече спрямо същия период на 2017 година, информира sinor.bg.

Засетите с пшеница площи т.г. са над 9,55 милиона декара, докато за същия период на миналата есен фермерите са засели 9,38 млн. дка. Данните за ечемика са съответно 916 858 декара, при 901 226 дка през миналата есен.

През новия сезон с 6,3 на сто по-малко ще бъдат нивите с рапица. Миналата есен към първи ноември са били обработени 1 637 351 дка, докато тази година отчетите на министерството показват 1 534 491 дка.

По-голямо намаление има при площите с тритикале и ръж, които тази са съответно 78 427 дка и 32 214 дка, при 89 763 дка и 36 532 дка през миналата есен. Към 1.11.2018 г. е извършена предсеитбена подготовка на 12 743 768 дка с есенници, a дълбока оран - на 5 376 024 дка, при респективно 12 933 487 дка и 5 877 548 дка по същото време на 2017 г., сочи още статистиката.