България е един от най-големите износители на етерични масла в света. Розовото и лавандуловото масло заемат голяма част от този бизнес, който е синоним на страната ни. Производители на етерични масла обаче заявиха за Money.bg, че през изминалата година износът на от България се забавя значително. Тази година забавянето продължава, коментираха пред екипа ни от Сдружение "Дестилирано в България". 

На този фон България все още остава световноизвестен производител и износител на розово масло, а розата с нейните насаждения в Казанлъшко и Карловско е част от националния ни бранд. Розовата вода и масло са основни съставки в производството на козметика, а българските продукти са търсени в цял свят заради изключителните си качества. Роля за това имат както дългата местна традиция в розобера и розоваренето, така и природните дадености. 

"Апис Агро" - българският производител на лавандула, който се цели в световните пазари

Производителят на лавандула от Северозапада, който се цели в световните пазари

От няколко години насам страната ни е първенец в прозводството на лавандулово масло

"Розопроизводството преминава през труден период през последните няколко години. Пазарът се пренасити, а финансовата криза забави потреблението на нишови стоки. Всички от бранша трябва да търсим нови възможности за развитие и нови пазари", казва Николай Ненков - собственик на "Гален-Н" и член на УС на "Дестилирано в България".

Казанлък

Източник: Община Казанлък

Казанлък

Предизвикателстава и пазари

Според данни на Министерството на земеделието и храните от миналата година, през 2023-а България е изнесла 1370 килограма розово масло на средна експортна цена от 9168 евро за килограм или на обща стойност от над 12,5 милиона евро. Износът е основно към САЩ, Китай, Япония, Тайван, Южна Корея и Франция, показват данни на земеделското министерство. България е водещ производител на лавандулово масло в света. След нас се нареждат Франция и Китай.

Снимка 658801

Секторът на етеричните масла е важен, защото изнася около $200 милиона годишно под формата на етерични масла и дава работни места на около 20 000 българи и в слабо населените места. Вкарването на една нова регулация, би създало казуси за продукцията надолу по веригата, а тези продукти достигат до най-различни индустрии като фармацевтика, козметика, парфюмерия и дори хранителната индустрия.

Основното предизвикателства пред сектора остава намиране на работна ръка. На фона на пазара на труда, се обсъждат начини, по които да се привличат работници от чужбина. Обсъжданията обхващат работна ръка от съседни европейски страни като Румъния.

"България има около 400 тона износ на лавандулово етерично масло през последните години, което ни позиционира на първо място", казва Тодор Янев - член на УС на Сдружение "Дестилирано в България".

Основните пазари за износ на лавандулово масло за Европа, САЩ и Китай.

Труден бизнес и нужда от добра логистика

Розовото масло и другите етерични масла се квалифицират като опасен товар поради специфичния химичен състав и биологичната им активност. Основната причина да попаднат в тази категория е ниската им точка на възпламеняване. Някои етерични масла могат да се възпламенят дори при температура от 50°C. За превоза на подобни пратки съществуват строги процедури, които трябва да бъдат спазвани най-стриктно. Поради тази причина етеричните масла са предизвикателство за всички участници във веригата на доставки и най-вече за логистичните фирми.

Специално внимание трябва да се обърне при избора на вид транспорт, технически и технологични средства за манипулация, екологични изследвания, а също и при обучението на лицата, които влизат в контакт с товара.

Етеричните масла са скъп товар и често количествата, които се изпращат, са относително малки, затова най-подходящ за техния износ е въздушният транспорт. Избраната логистична компания трябва да бъде регистрирана за извършването на този тип услуга. Нейният персонал следва да е сертифициран и обучен да борави с опасни товари. Само за последните 12 месеца логистичният доставчик карго-партнер България е превозил над 45 тона етерични масла с въздушен транспорт.

Към месец март тази година в България има 2943 регистрирани розопроизводители, които обработват 5367 ха площи. Преработвателите са 67, а обектите за преработка на розов цвят - 53. Производството на розово масло е знаково за България и през последните години се развива най-добре в рамките на сектор "етерични масла" у нас. В Европа това е индустрия с приходи в размер на 75 милиарда евро годишно.

За година: България е изнесла розово масло за близо 25 милиона лева

За година: България е изнесла розово масло за близо 25 милиона лева

Почти 3000 са производителите у нас