През 2018 година компаниите със седалище в Съединените американски щати са отчели печалба от $531 милиарда в чужбина, повишение от 13 процента спрямо предходната година. И са върнали рекордните $777 милиарда в Щатите, показват данни, цитирани в последния седмичен доклад на Merill.

Преди промените, влезели в сила в началото на 2018 г., компаниите предпочитаха да оставят печалбите си извън САЩ, за да избегнат високото данъчно облагане. Общо към края на 2017 г. дружествата бяха натрупали $3 трилиона в чужбина.

Промените в данъчното законодателство обаче промениха това и започнаха да връщат капитала в САЩ. През първото тримесечие на 2019 г. компаниите са върнали допълнително още $100 милиарда - над два пъти средствата, инвестирани в чужбина.

Макар това да е по-бавен темп, спрямо този, който видяхме миналата година, все пак е значително количество кеш и е далеч над средните $40 милиарда в тримесечията преди приемане на реформата.

Анализаторите на Merill коментират още, че връщането на капитал в страната говори добре и за бъдещето на капиталовите пазари, тъй като част от средствата ще бъдат използвани за обратно изкупуване на акции и изплащане на дивидент. През 2018 г. компаниите са похарчили по тези две пера рекордните $1,26 трилиона. Данните за дружествата от S&P 500 от началото на годината показват, че тенденцията продължава - и дори леко се забързва.

Какво направиха компаниите в САЩ със спестените от данъчната реформа средства?

Какво направиха компаниите в САЩ със спестените от данъчната реформа средства?

Данните за първите три тримесечия на 2018 година