Четирите системни банки в Гърция ще трябва да заделят между 5 и 6 млрд. евро допълнителни провизии за финансовата 2017 г., за да отговорят на новия счетоводен стандарт IFRS 9. Провизиите пряко ще натоварят капитала на заемодателите и няма да имат въздействие върху техните финансови резултати, съобщава в. Kathimerini.

По-конкретно този удар няма да се взема предвид при стрес тестовете на Европейската централна банка, тъй като органите за наблюдение дадоха на банките 5-годишен период за покриване на загубите, като 30% са признати през първите 3 години, а останалите 70% през следващите 2 години.

Счетоводният стандарт IFRS 9 променя правилата за необслужваните заеми, правейки ги по-стриктни и по-конкретни, което драстично ограничава възможностите за различни тълкувания от банките.

Новите правила ще накарат банките да отделят по-големи провизии и да вписват в балансите си не точните загуби, а очакваните в бъдеще. Целта на стандарта е да се избегне финансовата криза от 2007-2009 г.

NBG, Alpha, Eurobank и Piraeus определиха сумата на допълнителните провизии - общо около 5.5 млрд. евро - като на 21 февруари ще трябва да приключат финансовите си отчети за 2017 г., върху които ще се съсредоточат стрес тестовете.