Комисията за защита на конкуренцията разреши придобиване на самостоятелен контрол от страна на „Порше Имобилиен България" ЕООД  и „Порше Интер ауто БГ" ЕООД върху част от активите на „Сакар ауто" ООД (земя, сгради, техническо оборудване и складови наличности), свързани с дистрибуцията на нови леки автомобили с марки Ауди и Фолксваген, извършване на следпродажбен сервиз и продажба на резервни части.

Придобиващите дружества, част от групата Порше, доставят леки автомобили, а „Сакар ауто"  е оторизиран дилър на същите марки, поради което сделката е вертикална концентрация между предприятия на различни етапи от производството и реализацията. От друга страна Порше Интер ауто БГ продава Фолксваген и Ауди на дребно, дейност, извършвана и от „Сакар ауто" ООД. По тази причина концентрацията ще има и хоризонтален ефект върху пазара на продажба на дребно на нови леки автомобили.

Проучването установи, че сделката няма да има негативен ефект върху конкуренцията. Пазарната структура няма да се промени съществено, поради което не се очаква да се създаде или засили господстващо положение на някой от трите пазара - продажба на нови леки автомобили, на резервни части, следпродажбен сервиз и поддръжка.