Регистрациите на нови леки автомобили в Европейския съюз са се увеличили с 12.1% през първия месец на 2024 година и са достигнали ниво от 851 690 единици. Това показват най-новите данни на Асоциацията на автомобилните производители в Европа (ACEA).

Данните на ACEA за България сочат, че през първия месец на 2024 година в страната са регистрирани 3122 нови леки автомобила, което е с 24.4% повече в сравнение с януари миналата година. От общо продадените леки коли 135 (спад15.1% на годишна база) са били изцяло електрически, 2435 (ръст от 27%) са били с бензинови двигатели, а 419 (+17%) с дизелови мотори.

Главният двигател на автомобилните продажби в ЕС- четирите най-големи пазара, записват стабилно начало на годината, като в Германия се наблюдава ръст от 19.1%, в Италия 10.6%, във Франция 9.2%, а в Испания 7.3%.

През януари 2024 г. продажбите на нови електрически автомобили с батерии са нараснали с 28,9% до 92 741 единици, което представлява общ пазарен дял от 10,9%. Четирите най-големи пазара в региона - заедно покриващи 66% от всички регистрации на електрически автомобили с батерии - отбелязаха стабилен двуцифрен растеж: Белгия (+75,5%), Холандия (+72,2%), Франция (+36,8%) и Германия (+23,9%).

През януари новите регистрации в ЕС на хибридно-електрически автомобили се увеличиха с 23,5%, подтикнати от значителния ръст на четирите най-големи пазара: Испания (+26,5%), Франция (+29,9%), Германия (+24,3%) и Италия ( +14,2%). Това доведе до продажбата на 245 068 единици през първия месец на 2024 г., което представлява 28,8% от пазарния дял на ЕС.

Пазарът на бензинови автомобили в ЕС се разшири с 4%, тласкан от забележимо увеличение на ключови пазари като Италия (+26,7%) и Германия (+16,9%). Въпреки запазването на лидерството си с 35,2% от пазара през януари, делът на бензиновите автомобили намалява от 37,9% през същия месец на 2023 г.

Обратно, пазарът на дизелови автомобили в ЕС се сви с 4,9% през януари. Този спад беше очевиден на няколко пазара, включително три от най-големите: Франция (-23,4%), Испания (-10,2%) и Италия (-8,7%). Германия обаче се отклони от тази тенденция с темп на растеж от 4,3%. През януари 2024 г. продажбите на дизелови автомобили достигнаха 114 415 единици, което представлява пазарен дял от 13,4%, спад от 15,8% през 2023 г.