През седмицата стана ясно, че производителят на текстил "Делта Текстил - България" ЕООД е започнал процедура по закриване на фабриката си в Русе и преместването на производството в завода си в Турция. Според информация на местни медии причината е, че израелският собственик на компанията - Delta Galil Industries, очаква спад на поръчките от Западна Европа и едновременно с това посочва влошаване на икономическата среда у нас - скъпа енергия, липса на работна ръка и труден износ към Русия.

Поглед във финансовите отчети на дружеството показва, че през 2021 година то е регистрирало рекордни за последните няколко години приходи - над 113 милиона лева, което представлява двойно увеличение спрямо предходната година, белязана от ковид ограниченията, както и по-висок резултат от 2019 година, когато постъпленията възлизат на над 93 милиона лева. Дружестното регистрира и 14.6 милиона лева печалба.

"Увеличението на приходите се дължи на отслабването на ефектите от обявената на 11 март 2020 г. от Световната здравна организация пандемия (...) и последвалото извънредно положение в Р България", се посочва в отчета. 

"Делта Текстил" напускат България, над 500 души в Русе остават без работа

Топ производител на текстил напуска България, над 500 в Русе остават без работа

Компанията правеше чорапи за Nike в модерна фабрика, но сега машините отиват в Турция

Като друга причина се посочва новосъздаденото звено UK Intimate, занимаващо се с търговия на едро на бельо, предимно с марката ELLE, което регистрира над 28 милиона лева приходи. Други марки, с които търгува "Делта Текстил - България", са Columbia, Converse (собственост на компанията Nike), Wilson, Pierre Cardin, Fila, Primark, Marks & Spencer и други. Известно е също така, че русенската фабрика шие голяма част от чорапите с марка Nike.

Заплати на служителите - под 1000 лева

Към края на 2021 година в завода работят 570 души, като увеличението спрямо предходната е с 30 работници. Вероятно растежът е бил могъл да бъде и по-голям, но според отчета на дружеството "на пазара на труда се отчетоха затруднения както при набирането на квалифицирани служители, така и на неквалифициран персонал".

Разходите за възнаграждения възлизат на 10.85 милиона лева, което прави средно 1586 лева разходи на работодателя на служител (бруто заплата + поетите от работодателя осигуровки и данъци) или около 1034 лева нето (529 евро). В това число обаче влизат и възнагражденията на мениджмънта, които не са обявени, но със сигурност изкривяват средната сума и спокойно можем да предположим, че реалните средни нетни възнаграждения в завода за текстил възлизат на около 900 лева.

Изчисленията на Money.bg показват още, че разходите за възнаграждения са нараснали с над 3.3 милиона лева, което при сходен брой персонал прави средно 150 лева нетно нагоре. Можем да предположим, че този процес е продължил и през 2022 и 2023 година, като е оказал допълнителен натиск върху бюджета на дружеството. От данни в системата АПИС се вижда ясно, че броят на служителите намалява, като към януари тази година той възлиза вече на 480 души.