Застрахователните компании по света през 2022 година са събрали над 5,6 трилиона евро премии за животозастраховане, здравно застраховане, имущество и злополука (P&C), поставяйки нов рекорд. Тези данни са според доклад на водещата германска застрахователна компания Allianz.

Посочената сума е с 4,9% по-голяма от резултата за 2021 година. В същото време световната инфлация през миналата година възлиза на 8,6%.

В областта на животозастраховането ръстът на премиите през 2022 г. възлиза на 2,4% (до 2,6 трилиона евро), здравното застраховане - 4,9% (до 1,1 трилиона евро), P&C - 8,7% (до 1,8 трилиона евро). В същото време възстановяването и в трите сегмента беше до голяма степен осигурено от Съединените щати, докато в Западна Европа и в много части на Азия например "динамиката на пазара на животозастраховане беше разочароваща", се казва в доклада.

От Allianz прогнозират, че средно световните застрахователни премии ще растат с 5,2% годишно през следващото десетилетие. Включително в животозастрахователния сегмент се очаква повишение от 4,7%, при медицинските застраховки - с 6,7%, а в сегмента P&C - с 5%.