Германската служба за технически надзор ДЕКРА ежегодно съставя доклади за ситуацията на германския пазар на труда. Този път тя е проучила обяви за близо 14 000 свободни работни места, които са били публикувани през февруари 2019 в регионални и надрегионални вестници, в големи онлайн портали и в социалните мрежи за делови контакти като Xing и LinkedIn.

Основният извод от анализа на ДЕКРА гласи: в сравнение с предишни години търсенето на висококвалифицирани специалисти в техническата сфера спада, затова пък германският трудов пазар изпитва все по-голям глад за специалисти със средно професионално образование.

Кой има най-големи шансове?

С най-големи шансове за работа в Германия са техниците на електронна техника, електротехниците и електромонтьорите. Търсенето за тях значително надвишава това за електроинженерите с висше образование, за които също има голям брой вакантни места.

На второ място в класацията на ДЕКРА са специалистите по информационни технологии (IT). От всички анализирани вакантни позиции, всяко десето е било именно за тях. Особено търсени са програмистите и IT-архитектите. Нараснало е и търсенето на специалисти по икономическа информатика: фирмите се нуждаят все повече от информатици, които обаче да разбират и от икономика и производствени процеси. Работодателите търсят също така системни администратори, IT-консултанти и анализатори на данни.

А медицинските кадри?

На трето място в общия рейтинг са санитарите. Незаетите места за тях са 40% от всички места за медицински персонал. В близо една трета от обявите се търсят квалифицирани болногледачи за старчески домове. В сравнение с миналата година търсенето на подобни кадри е нараснало - от 18-то място в рейтинга на ДЕКРА междувременно те са се изкачили на седма позиция. Експертите обясняват това развитие с подобрените финансови условия за работа в бранша, приети наскоро в Германия. Затова пък намалява търсенето на фелдшери, помощник фармацевти, масажисти, физиотерапевти и логопеди.

В рейтинга на ДЕКРА не са включени свободните работни места за лекари. Причината: обявите за тях се публикуват в сайтовете на клиниките и различни специализирани портали.

Търговия, логистика, обслужване, личен състав

Различните видове бизнес консултанти заемат четвърто, пето и шесто място. Става дума за мениджъри по продажбите, продуктови мениджъри и мениджъри за работа с клиенти.

Бумът на онлайн търговията и усъвършенстването на логистичните концепции за индустрията доведоха до повишено търсене на кадри в сферата на транспорта и логистиката - тези свободни позиции заемат осмо място. Независимо от все по-голямата автоматизация на процесите, предприятията се нуждаят от специалисти с различно ниво на квалификация: складови работници, стоковеди, шофьори на електрокари, специалисти по складова логистика, опаковачи и др.

Деветото място по количеството на вакантните места се заема от сферата на обслужването. В сравнение с миналата година търсенето на кадри в хотелиерството и ресторантьорството е нараснал. Работодателите търсят най-вече обслужващ персонал и рецепционисти, както и готвачи. В сравнение с 2018 свободните места за готвачи са двойно повече.

Нови служители са нужни и на отделите за личен състав във фирмите и предприятията. На 10-то място в класацията по количество на свободните места са рекрутърите и мениджърите по човешки ресурси. Компаниите се нуждаят освен това и от офис-мениджъри - всяка десета обява в тази сфера се отнася именно до тях.

А инженери?

Недостигът на инженери, за който многократно е ставало дума, междувременно вече не е толкова остър, ако може да се съди по резултатите на ДЕКРА. Най-често свободни места се обявяват за строителни инженери и архитекти, но независимо от сегашната добра конюнктура в германския строителен бранш, тези специалисти са отстъпили с две места назад (на 12-място) в сравнение с 2018.

Малко по-голямо е станало търсенето на електроинженери. Почти всяко свободно работно място в тази сфера е било предназначено за специалисти в областта на машино- и автомобилостроенето. Осем процента от вакантните места са за инженери с икономическо образование, а 4% - за инженери по качеството.

Съдейки по броя на обявените свободни места, търсенето на специалисти в сферата на металообработването и електроиндустрията остава все така високо. Търсят се монтьори на изделия, специалисти по експлоатацията на техническо оборудване и специалисти в сферата на автоматизацията, умеещи да обслужват механизми с числово програмно управление.

Все така търсени остават и специалистите по монтажа и експлоатацията на отоплителни системи и санитарно-технически устройства, заварчици, монтажисти на метални конструкции и други кадри, специализирани в работата с метали. За вътрешните строителни работи се търсят преди всичко бояджии и дърводелци, но в сравнение с предишни години търсенето на кадри от тези две професии малко е намаляло.

Германия спешно търси тираджии

В анализа на ДЕКРА е отделено специално внимание на обявите за шофьори на камиони, защото по данни на Международния съюз за автомобилен транспорт, към 2027 година в Германия ще има недостиг на 185 000 подобри кадри. Половината от вакантните позиции се отнасят до извършването на регионални превози. Всеки втори германски работодател обявява, че държи много на това шофьорът да осигури безопасното товарене и разтоварване на стоката. Основните умения за монтаж и ремонт, както и познанията по логистика и складово дело са предимство при кандидатстването за позиция шофьор на ТИР. От кандидатите за работа често се изисква шофьорска книжка в категория "CE" или правоспособност за управление на подемни устройства.