Евелина Милтенова e председател на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) от декември 2018 година. Тя се е изградила професионално в сферата на финасовия сектор и инвестициите, като е натрупала задълбочени познания и дългогодишен опит в областтта на банковото дело и управлението на активи на капиталовите пазари от асет мениджмънт компании.

През професионалната си кариера от над 20 години, тя е заемала ръководни длъжности в междунардни банки в България, сред които ING Bank и Raiffeisen Bank, където в продължение на 12 години е Изпълнителен директор и член на УС. Като утвърден финансов експерт, в своята дейност тя е била винаги тясно свързана с развитието на пенсионната индустрия в България. Евелина е магистър по Финанси от УНСС, един от първите сертифицирани финансови аналитици (CFA) от 2001 година. През 2019 година. придобива Global Executive MBA степен от съвместната програма на австрийския WU, Виена и Университета на Минесота, Минеаполис.

Какво ви даде обучението във Vienna University of Economics and Business Administration, в какъв етап от вашия живот се решихте на вего? Доведе ли магистратурата до нови и важни професионални контакти?

През 2019 г. завърших двойната съвместна програма Global Executive Management Program на WU заедно с Carlson School of Management, Minnеsota. За мен бе едно невероятно и неповторимо образователно и житейско пътуване едновременно за придобиване на академична степен и професионално израстване. Създадох много контакти, подобни програми са перфектни за нетуоркинг.

От студент във Виена до ръководител на една от най-големите ИТ компании в България: Андон Сименов разкрива формулата на успеха

От студент във Виена до ръководител на една от най-големите ИТ компании в България: Андон Сименов разкрива формулата на успеха

Пред Money.bg говори IT предприемачът Андон Симеонов

Например в курса бяхме повече от 40 човека - колеги от различни индустрии, идващи от 24 държави. Имахме колега от Япония, която пътуваше буквално всеки месец за лекциите. С тях и до момента поддържаме тесни контакти.

Освен придобиване на престижна MBA степен от два уважавани университета имах уникалната възможност за провеждане на лекции на 4 континента и участие в корпоративни посещения в едни от най големите компании, които изследвахме.

Бизнес кариерата ми се развива през годините в областта на банковото дело/финанси, управлението на финансови активи, инвестиционно банкиране и капиталовите пазари в продължение на повече от двадесет години. За този период достигнах висши ръководни длъжности в ИНГ банк - клон София и в Управителния съвет на Райфайзен банк в България, преминах през много обучения, квалификации и тренинг в международните банкови организации.

Но за мен МБА беше голяма цел, която все ми се изплъзваше поради високата заетост през над 20 - годишната ми кариера. Успях да постигна тази мечта точно в един период на преход и професионално насочване към индустрията на частните пенсионни фондове и сферата на корпоративно консултиране и регулации на пазарите.

В случая двойната глобална програма на WU възможността да се завърши с две степени MBA, което е от значение, Самият курс, колегите в потока и преподаватели амбицира допълнително и води до по-нататъшно надграждане на вече натрупания опит.

Българката Тереза Шарф, която работи от Виена за Daikin в България

Българката, която работи от Виена за най-продаваните японски климатици у нас

Една история за успеха

Как помага качественото образование за по-добрата кариера и по-доброто менажиране?

Качественото образование и особено програмите на WU имат значителен положителен ефект върху кариерното и лично развитие, управленските способности и познания.

Допринася за по-добра кариера и умения за менажиране поради изграждане на специализирана насоченост и мрежа от контакти - работа с хора от различни култури и бизнес среди. Тази мрежа от контакти е отличен ресурс при разширяване на кариерата.

Изграждат се аналитични и управленски умения - например академичните модули, практически case studies ни помогнаха да анализираме още по-добре сложни проблеми, да вземаме решения и да ръководим ефективно в сложната бизнес среда. Наред с това програмата допринесе за лично и професионално развитие и подобряване на ключови умения като лидерство, комуникация и решаване на конфликти.

Защо избрахте да продължите да работите в България, въпреки доброто образование, което сте получили и което вероятно ви дава възможност да сте и на други места по света?

В сегашния глобален свят с интернет свързаност и он лайн възможности, мястото, от което се работи е от все по-малко значение. Важни са възможностите и къде те води амбицията и страстта към реализация. Изборът за работа в България в момента е съзнателен и отговаря на конкретния момент в житейския и кариерен път, което не означава, че при излезли възможности траекторията може да се промени към друго място по света.

За мен България предлага много добри икономически и бизнес възможности, които позволяват да се прилага наученото по време на МБА образованието.

Привлича ме развиващата се икономика на страната в рамките на ЕС, дълбоките промени, които трябва да продължат да се осъществят в толкова много сфери с потенциал за бизнес в България. Не на последно място, чрез професионалната реализация тук следваме социална отговорност и принос към обществото за прилагане на най-високи стандарти и познания точно тук, в нашата среда, която се стремим да правим все по-привлекателна за нас и външните инвеститори.

Водена съм и от желанието да допринеса лично за подобряването на условията и възможностите в България, като използвам своите познания, опит и образование.

С какво се занимавате най-активно в момента в професионален план и как магистратурата във Виена е допринесла за него?

Точно преди завършването на МБА обучението оглавих Българската асоциацията на частните пенсионни дружества в България като Председател на Управителния съвет.

Пенсионните дружества управляват чрез техните фондове над 20 милиарда лева, инвестирани във финансови инструменти на българския и международните капиталовите пазари в интерес на над 4 милиона осигурени лица от втория и трети стълб на пенсионно осигуряване.

Аделина Шикова - българката във Виена, с която се съобразяват гигантите от автомобилната индустрия

Българката във Виена, с която се съобразяват гигантите от автомобилната индустрия

Тя работи за компания за чипове и опитва да управлява "с кадифена ръкавица"

Асоциацията е с 26-годишна история и има нелеката задача да работи ежедневно в защита на дейността на фондовете, които управляват милиарди пенсионни спестявания, изковават или усъвършенстват законовата уредба в допълнителното пенсионно осигуряване в България по най-високи европейски стандарти.

Бих изтъкнала, че университетът ни даде толкова много познания, сигурност и самочувствие да ръководим и защитавам позиции, да водим преговори по правилен начин и достигаме консенсусни решения. Член съм на Alumni Hub за България, като дамите, завършили програма на WU сме обединени във Female Leader club, подделението на WU за България.

Тоест, активно продължавам да участвам в дейността и развивам ценните контакти. Това ме прави неделима част от университета и продължавам да прилагам наученото през ценния обучителен процес.

Какъв бизнес съвет бихте дали на човек, който в момента чете за Вас и обмисля дали има смисъл да инвестира в обучение в WU?

Без съмнение - това е разумна и перспективна инвестиция в знания и бъдеще! Подходящото и точно навреме допълнително обучение и университетска степен МБА е от значение за личностното и професионално развитие. Създават се нови контакти и приятелства, които имат безценно значение за бъдещия път на кариерно развитие.

Особено горещо препоръчвам подобни глобални програми на WU, които разширяват кръгозора неимоверно, срещат ни с други професионалисти от различни сфери и с преподаватели от най-висок калибър във Виена и от партньорските университети в Азия, Латинска Америка и САЩ.

Бих казала, че не трябва да се отлага взимането на подобно решение, инвестицията се изплаща и от гледна точка на възможността за повишаване на квалификацията и конкурентоспособността. Завършването на такава програма увеличава конкурентния статус на пазара на труда и заемането на ръководни позиции.

Специално нашата двойна глобална програма дава отлична глобална перспектива и поглед, като показва международните бизнес практики, което става все по-важно в света на глобалната икономика.

Получихме разширена основа и повече инструменти, необходими за успешно управление и за развитие на кариерата в желаната посока. След подобно академично развитие във WU, всички ние сме все по-убедени в значението на life time learning и необходимостта от целенасочено продължаване да се учи и да се прилагате усвоените знания и умения в практиката, да се споделя и преподава дори, за да се постигнат по-добри резултати и успех в бизнеса и управлението по време на целия кариерен път.