Лятната ваканция не е само за почивка, а възможност за много младежи да навлязат за първи път на пазара на труда. Дали това ще бъде работа близък магазин до дома на ученика, или на по-отдалечено място като аниматор на Черноморието, едно е сигурно - всяка година интересът към лятна работа става все по-голям.

За това свидетелстват и данните от Главната инспекция по труда, според които броят на разрешенията за наемане на работа на непълнолетни за първите седем месеца на годината е 10 459 души, като се забелязва увеличение не само спрямо същия период на 2022 г., когато са били 8 422 души, но и преди covid-19 кризата, когато за 2019 г. са били 7 397 младежи.

У нас по закон минимална възраст за започване на работа е 16 години. Непълнолетните лица работят на т.нар. облекчен режим - 35 часа седмично, 7 часа дневно при петдневна работна седмица. За тях е забранено полагането на нощен труд и на извънреден.

Каква е мотивацията на младите хора?

Една от водещите компании в сферата на управлението на човешкия капитал Маnроwеr също потвърждава този тренд.

"Изводите, до които достигнахме е, че мотивацията варира и е различна за всеки младеж. Но като цяло два основни фактора излизат на преден план и могат да бъдат определени като водещи - желанието за финансова независимост и възможността от натрупване на опит и професионални умения", коментират от компанията пред Money.bg.

Стремеж към финансова независимост

Законодателството гарантира на младежите, че ще получават минимум минималната работна заплата за страната, въпреки че работят по-малко часове.

Според анализа на Маnроwеr за голяма част от младежите работата е възможност да се освободят от зависимостта към родителите си и да могат да управляват свободно своите лични разходи. Други виждат в това начин, по който могат да подпомагат бюджета в своите семейства, да допринесат за покриване на разходите за образованието си или дори да спестяват.

Като цяло финансовата независимост е ключов фактор за младите хора и стимул да покажат отговорност и ангажираност в обществото, както и да заявят себе си като зрели хора.

Друга част от младежите влизат на пазара на труда в тази крехка възраст със съвсем други подбуди.

"Решението на друга част от младежите да стартират по-рано своя кариерен път е продиктувано от възможността за придобиване на ценен опит, умения и професионални навици, които биха създали по-добри перспективи за професионалното им бъдеще", смятат от Manpower.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Отношението на компаниите и каналите, по които намират млади ентусиасти

За шзстие компаниите са отворени към наемането на непълнолетни ученици, което също е важен фактор в целия процес.

"Наблюденията ни в тази посока показват, че въпреки законодателните изисквания и ограничения, свързани с наемането на непълнолетни, все повече компании са положително настроени и отчитат ползите от този вид таланти - младежите са по-гъвкави по отношение на работните графици, адаптират се бързо към промените, носят със себе си енергия, позитивизъм и свежи идеи", коментират от компанията.

Положителното за компаниите е, че подобна ангажираност изгражда позитивен образ на работодателската им марка в обществото, показва тяхната социална отговорност и подкрепа към развитието на младите поколения. За да намерят такива служители, компаниите използват най-различни канали. Често срещани са например партньорства с образователни институции, сътрудничество със социални служби и агенции по заетост, стажантски програми, различни онлайн платформи и обяви в социалните мрежи и медии.

Българската икономика търси над 380 000 служители - вашата професия сред тях ли е?

Българската икономика търси над 380 000 служители - вашата професия сред тях ли е?

Кои са експертите, без които не можем

Секторите с най-много отворени позиции за младежи

Липсата на опит и образование е пречка за това младите да встъпят в редица длъжности. Най- често младежите влизат в ролята на продавачи, касиери, бармани и сервитьори, помощници по време на лятната си ваканция. Много от тях работят и като аниматори.

И все пак някои от тях имат имат възможност да заемат и по-специфични позиции, свързани с техните умения и интереси в области като ритейл, логистика и администрация, според наблюденията на компанията.

Освен това компаниите са все по-отворени по отношение на това да инвестират в обучение на млади кадри в сектори като информационни технологии и свързани с медицинското обслужване сфери.

"На база нашите анализи и наблюдения, можем да обобщим, че най-голямо търсене към непълнолетни лица се отчита в секторите на ресторантьорството и търговията, където взаимодействието с клиенти е ключов аспект от работното ежедневие. Но също така, все повече наети непълнолетни младежи има в сектори като логистика и доставки, здравеопазване и социални услуги. Този непрекъснато разширяващ се спектър от трудови сектори предоставя разнообразни възможности от голям набор от професионални пътища пред младите хора и стабилна начална точка на тяхната бъдеща кариера", коментират от Manpower.

Поради крехката си възраст, често младежите са набеждавани са това, че несериозни, дори безотговорни, но трябва да имаме предвид, че младежите, които наричаме днес деца, утре ще са част от работната сила и е важно да бъдат приобщени и поощрени в желанието си да бъдат независими. Това е отговорност на нас като общество.