Темата за лидерството обикновено е обект на огромен интерес. Вероятно има множество литература по темата и все пак като че ли няма еднозначен отговор на въпросите - кой е добрият лидер, той ражда ли се такъв, как да се научим да бъдем лидери и т.н. По темата за лидерството Money.bg разговаря с Ани Филипова, която е основател и главен изпълнителен директор на Change Advisory. Тя има над 20-годишен международен опит в банковата сфера, включително като главен регионален оперативен директор за търговски решения в Citibank за Азиатско-Тихоокеанския регион.

Преди няколко години тя прави решителната крачка да напусне корпоративния свят и започва да изгражда своята "портфолио" кариера. През 2023 Ани въвежда Executive MBA програмата на Университета на Северен Илинойс за българи на местни цени и хибридно обучение, както и сертифицирани курсове в България в областите на изкуствения интелект, управление на промяната и лидерство. Живяла е на различни места по света, на които я отвежда работата й, а към момента - в Атина. Филипова е и един от лекторите в проведения преди дни дискусионен форум Leadership Talks. Ето какво споделя тя за Money.bg.

- Г-жо Филипова, какво означава да си лидер в съвременния корпоративен свят?

Да бъдеш лидер в съвременния корпоративен свят означава да преосмислиш традиционните подходи към управлението. Това е лидер, който вижда отвъд цифрите и годишните отчети и поставя хората на първо място, разбиращ, че истинската стойност се създава чрез вдъхновение и емпатия. Съвременният лидер е този, който не само управлява процеси, но и води промяната, като се адаптира към бързо променящите се технологии и обществени нагласи, и е готов да разруши статуквото в името на иновациите и устойчивото развитие.

-Според широкото определение лидерството е резултат от взаимоотношенията между лидера и неговите последователи. Така погледнато, какви са личните качества, какво поведение и какви са уменията, които има потенциалния лидер?

В един свят, изпълнен с предизвикателства и възможности, историята на съвременния лидер започва с три основни качества, които той култивира в себе си. Първо, той има неугасимо любопитство, което го тласка към неспирно търсене на нови знания и преосмисляне на установените парадигми. Той не се страхува да покаже своята уязвимост, знаейки, че това го прави по-силен и създава по-здрави връзки с неговия екип. И накрая, той гледа в бъдещето с визия за устойчивост, като взема решения, които водят до добро както за хората, така и за планетата.

Но характерът на този лидер не се ограничава само до лични качества. В поведението си, той активно търси и интегрира нови идеи в процеса на вземане на решения. Той експериментира, не се страхува от неуспехите, които приема като ценни уроци, от които учи и расте.

В сферата на уменията, съвременният лидер притежава изострена социална интелигентност, която му позволява да чете и разбира сложните социални динамики, особено в многокултурни и динамични среди. Той е и майстор на словото, владеещ изкуството на разказването на истории, което му помага да вдъхновява и мотивира, като създава обща визия. И накрая, този лидер разбира взаимосвързаността на различните аспекти на бизнеса и обществото, предвиждайки дългосрочните последици от своите решения.

Тези качества и умения изискват размисъл и смелост да се стъпи извън утвърдените рамки и да се погледне към лидерството като към нещо, което е динамично, човечно и свързано с по-широката общност и бъдещето.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

- Като професионалист с дългогодишен международен опит на ръководни позиции, споделете ни каква е вашата визия за лидера на утрешния ден?

Навигираме през времена на глобална промяна, което за мнозина създава чувство на несигурност. Бизнес моделите, организационните структури, веригите на доставки, начините на работа, дори въздействието на AI върху работните места - всичко това е в движение.

В този контекст на непрекъсната трансформация, изключително важно е да останем заземени и да се фокусираме върху основни елементи, които остават непроменени. В рамките на една компания, два основни елемента остават постоянни:

  1. Клиентите винаги ще искат по-бързи, по-добри и по-евтини продукти и услуги.
  2. Служителите ще продължават да търсят възможности за кариерно развитие, по-добри позиции, конкурентно заплащане и гъвкави условия на работа.

Така че лидерът на бъдещето трябва да може да внесе стабилност и да се съсредоточи върху тези непроменливи елементи. В действителност, лидерите винаги е трябвало да се фокусират върху тези универсални основи, независимо от промените, но преди имаха лукса да не го правят изцяло. Сега това е невъзможно. Как можеш да промениш компанията за да е конкурентноспособна в новите условия, ако основите не са добри и непрекъснато поддават и правят проблеми?

"Недостигът поражда яснота": Бизнес лидери по време на криза

"Недостигът поражда яснота": Бизнес лидери по време на криза

Във времена на глобална несигурност човек може да се научи да минимизира рисковете и дори да извлича ползи

-Смятате ли, че с промяната по отношение на хибридната работа и в частност по-малкото присъствие в офиса, ролята на лидерите започва да избледнява, или напротив? Има ли и каква е промяната в това отношение?

Промяната към хибридната работа не само, че не избледнява ролята на лидерите, но я прави още по-жизненоважна. Хибридният модел на работа внася нови предизвикателства, които изискват лидерите да притежават допълнителни умения за справяне с разнородни и разпръснати екипи. Ролята на лидера се трансформира от традиционно наблюдение и управление на работата в офиса към създаване на доверие, вдъхновение и укрепване на корпоративната култура в дигиталната епоха.

Лидерите сега трябва да бъдат майстори в комуникацията и да създават усещане за общност, дори когато екипите са разделени физически. Те трябва да стимулират ангажираността и иновациите, като в същото време съхраняват човешкия елемент в работните отношения. В хибридната работна среда, лидерите са тези, които трябва да намерят баланса между гъвкавостта и поддържането на продуктивността.

Способността на лидера да мотивира и да обединява хората около обща цел, без постоянното физическо присъствие, се превръща в критичен фактор за успеха на организацията. Далеч от това да избледнява, лидерството става все по-динамично, изискващо повишена емоционална интелигентност и иновативен подход към управлението на таланти и ресурси.

В този контекст, лидерите са призвани да бъдат не само управители, но и ментори, коучове и визионери, които водят своите екипи през трансформацията към новия начин на работа.

8 примера за подвеждащи въпроси по време на интервю за работа и как да отговорите на тях?

8 примера за подвеждащи въпроси по време на интервю за работа и как да отговорите на тях?

Как да подходите, за да оставите приятни впечатления

-Променя ли се и в каква посока ролята на лидера през последните няколко десетилетия?

Според мен ролята на лидера претърпя драматична трансформация много рязко и то в последните няколко години, не десетилетия.

Ето няколко интересни аспекти на тази промяна:

От йерархия към мрежа: Традиционната йерархична структура отстъпва място на мрежови модели на организационно управление, където лидерството е по-колаборативно.

От стабилност към гъвкавост: В свят на непрекъсната промяна, лидерите не могат да разчитат на стабилни планове и стратегии. Те трябва да бъдат гъвкави, да приемат промяната като норма и да се научат да навигират в условия на несигурност.

От директиви към емпатия: Емоционалната интелигентност и способността да се разбират и управляват човешки емоции са на преден план в модерното лидерство.

От "затворени врати" към прозрачност: В епохата на информационната откритост, лидерите са подложени на по-голяма обществена проверка и се очаква да демонстрират прозрачност и отчетност в своите действия.

От позиция към влияние: В миналото титлата е била синоним на мощ, но сега влиянието и способността да мобилизираш другите около обща кауза са по-ценени от властта, която идва с позицията.

В този контекст, лидерите трябва да бъдат предвестници на промяната, не само да реагират на нея.

-Според вас лидерите се раждат такива или се учат да бъдат такива?

Дебатът дали лидерите се раждат или стават такива е стар колкото и самото лидерство. Модерният поглед обаче е, че въпреки че някои хора могат да имат вродени качества, които ги предразполагат към лидерски роли, истинското майсторство на лидерството се постига чрез усърдна работа, обучение и опит.

Така че, макар някои да стъпват на лидерската пътека с предимство, едва ли има по-вдъхновяващо свидетелство за човешкия потенциал от човека, който изгражда себе си като лидер - стъпка по стъпка, ден след ден. Реалността е, че най-великите лидери, които познаваме днес, са продукт не толкова на вродени качества, колкото на неуморима постоянност, желание за самоусъвършенстване и непоколебима решимост да водят с пример.

12 капана, в които попадат лошите лидери

12 капана, в които попадат лошите лидери

Известният предприемач, блогър и писател Джеймс Алтъчър разказва как да не станем такива

- Какви са стъпките, с които трябва да започнем, за да бъдем добри лидери?

Първата най-важна стъпка е това да преценим за себе си дали хората са ни интересни. Искаме ли да вложим усилия за да можем да ги разбираме, да ги насочваме и да им помагаме? Ако отговорът е да - тогава следвайте следващите стъпки а именно:

  • Вместо да избягвате провалите, активно ги търсете. Запишете се за задача или проект, за който знаете, че нямате необходимите умения или опит. Това ще ви принуди да се учите бързо, да се адаптирате и да развивате умения за справяне с несигурността и стреса.
  • Проведете ден или седмица, работейки в различни роли във вашата организация. Това може да ви предостави уникална перспектива за предизвикателствата, с които се сблъскват вашите колеги, и да ви помогне да развиете по-голяма емпатия и по-ефективни стратегии за лидерство.
  • Изберете си лидер който ви вдъхновява и на който искате да приличате и започнете да изучавате поведението му, начина на работа и отношение към хората, как решава проблеми, как се държи в ситуация на стрес и т.н.

- Има ли връзка между добрите лидерски умения и уменията да бъдем не само добри оратори, но и слушатели? Кое от тези две качества е по-ценно за един лидер, според вас?

Абсолютно, съществува тясна връзка между добрите лидерски умения и способността да бъдем едновременно ефективни оратори и внимателни слушатели. Въпреки че умението да говорим убедително е важно за всякакъв лидер, способността да слушаме може да се окаже дори по-ценна.

Ето защо:

Когато лидерите слушат с внимание, това им помага да разберат дълбоко своите екипи, клиенти и партньори. Това води до по-ефективно вземане на решения, тъй като лидерите са информирани от реалните нужди и проблеми на тези, които те служат.

Това от своя страна насърчава откритата комуникация и доверието. Когато служителите знаят, че техният глас се чува и цени, те са по-склонни да се ангажират с организацията и да допринасят с иновативни идеи.

Докато ораторските умения са важни за вдъхновяване и мотивиране, истинската сила на лидера се крие в способността да слуша и да разбира. Това е умение, което дава възможност на лидерите не само да се свързват по-дълбоко с хората, но и да ръководят по начин, който отговаря на истинските нужди на техните организации и общности.

Съветът на Мъск за младите хора: Не се опитвайте да бъдете лидери

Съветът на Мъск за младите хора: Не се опитвайте да бъдете лидери

Той посъветва младите хора да се съсредоточат върху работата и да вярват, че доброто им представяне ще им помогне да се издигнат в кариерата

-Едно от направленията в Change Аdvisory, в които работите е подготовка за интервю за работа. Ще споделите с нас кои са трите най-важни, които трябва да направим преди тази важна стъпка?

Разбира се, подготовката за интервю за работа е ключова стъпка в процеса на кариерно развитие. Ето трите най-важни неща, които препоръчвам да се направят преди интервюто:

  1. Обстойно проучване на компанията: Подгответе се като проучите в детайли компанията, за която кандидатствате. Това включва нейната корпоративна култура, история, основни продукти или услуги, последни новини и постижения.
  2. Подготовка на конкретни и релевантни примери от вашата кариера: Мислете за специфични ситуации от предишната си професионална практика, които демонстрират вашите умения и квалификации. Съсредоточете се върху примери, които показват как сте се справяли с предизвикателства, как сте постигнали успехи и как сте допринесли за своя предишен работодател. Избирайте такива примери които да покажат как тези натрупани знания и опит ще са полезни и на компанията в която кандидатствате за работа.
  3. Формулиране на въпроси към интервюиращия: Подгответе си въпроси, които да зададете по време на интервюто. Това показва, че сте проявили интерес и сте ангажирани с процеса. Въпросите могат да бъдат свързани с корпоративната култура, предстоящи проекти или планове за развитие на компанията, както и за конкретни аспекти на позицията, за която кандидатствате.

Тези три стъпки ще ви помогнат да се подготвите по-ефективно за интервюто, като демонстрирате вашата мотивация, готовност и професионални умения.