Близо половин милион германски компании са подали заявления за финансова помощ от правителството по програмата за подкрепа на бизнеса, обявена през март. Властите в Берлин взеха решение държавата да покрива част от възнагражденията на служители, заети в заводи и дейности, засегнати от пандемията.

Според официалните изчисления, публикувани във вторник, 470 000 заявления за такава помощ са били подадени. Тази форма на подкрепа за бизнеса, която позволява на дружествата да спрат да работят, но да продължат да плаща на своите служители, като ги запазят на работа, беше широко възприета от правителствата в Европа.

В България от вторник вече е в действие същата схема, при която 60% от заплатата ще бъде изплатена от държавата, а 40% - от работодателя. У нас осигуровките се поемат изцяло от компаниите. Някои сектори и дейности са изключени от тази схема и не могат да кандидатстват за тази финансова подкрепа.

Според данните на германската ресорна агенция там заявления са подавани от почти всички индустрии. По думите на ресорния министър Хубертук Хайл мерките "ще спасят милиони работни места в Германия по времена кризата".

"Не можем обаче да спасим всяко едно работно място", предупреждава той, цитиран от Bloomberg. "Правим всичко възможно, за да изведем безопасно страната по време на кризата", добавя Хайл.

Въпреки мерките, предприети в най-голямата европейска икономика, анализаторите смятат, че рецесията е неизбежна, а редица големи компании все още готвят сериозни съкращения. Измежду тези, които могат да оставят десетки хиляди хора без работа са автомобилният гигант Volkswagen и производителят на спортни стоки Puma.