Успешното управление на личните финанси изисква умения, знания и отговорност, които не винаги са лесни за придобиване. Спечелването на пари е трудно начинание, но управлението им още повече. Въобще - личните финанси са едно сложно уравнение, което изисква специфична експертиза.

Ето защо Money.bg създаде поредицата "Парични уравнения" в партньорство с финансовия експерт Лилия Димитрова, която е главен изпълнителен директор на Frontex International. В нея ще разглеждаме различни реални казуси, които засягат личните финанси на много българи, така че да бъдем полезни за тяхното разрешаване.

Казус №:3

Семейство Борисови имат семеен бизнес - малко ателие за химическо чистене в столичен квартал. В средата на 2019 г. са изтеглили кредит, за да стартират обекта, но далеч преди да успеят да го развият и да изплатят заема, пандемията спъва плановете им. Така 45-годишният Климент и съпругата му - 43-годишната Цветелина се оказват с неработещ бизнес и кредит, който не могат да обслужват. И двамата работят на други места, но съдебните действия не закъсняват и скоро семейството се оказва със запорирани заплати.

Съветът на експерта:

Лилия Димитрова, главен изпълнителен директор на Frontex International

Лилия Димитрова, главен изпълнителен директор на Frontex International

Ако сте попаднали в ситуация, в която не можете да обслужвате бизнес кредита си, ето няколко стъпки, които следва да се предприемат:

Разговор с кредитора

Да потърсите своя кредитор и да му обясните ситуацията, която затруднява плащанията ви, е от ключово значение. Той би могъл да ви помогне да предоговорите условията и да задържите бизнеса си, особено ако в дългосрочен план очаквате подобрение. Грешката на семейство Борисови в случая е била и в това - те са продължили да плащат, колкото могат, но без да дадат знак на кредитора, че нещо не е наред. Така първият не може да се ориентира за мотивите, нито да отгатне, че семейството е било добросъвестно. Затова, както и във всяка ситуация на просрочие - не бягайте от разговор, той би ви бил единствено от полза и е безплатен.

В условията на пандемия, някои бизнеси съумяха да получат частична държавна компенсация. Въпреки противоречивите мнения относно нейния размер, разпределяне и целесъобразност, тя може да бъде от полза в такава непредвидена ситуация. Затова да отделите време за кандидатстване може да бъде добър вариант за допълнителен оздравителен ресурс на вашата компания.

Последната криза ни припомни колко важна е ликвидността на бизнесите и колко неустойчиви са сериозна част от тях. Не позволявайте вашата фирма да "живее на ръба", тъй като кризите не са извънредно явление, а естествена етап от всеки икономически цикъл.

От ключово значение е да знаете, че икономическата логика предполага да се направи всичко възможно, така че да се спаси бизнесът. Всеки друг вариант е свързан повече или по малко със загуби и/или задължения. Основната стъпка, която следва да направите тук, е да кандидатствате по мораториум (предоставян от всички търговски банки по време на Covid-19 кризата) и да опитате да спрете изплащането на вноски за максимално дълъг период от време. След това се обърнете отново към кредитора, за да договорите нов план с по-малки вноски или други условия, които удовлетворяват и двете страни. Разбира се, това е крачка, която се прави само ако е наложителна и ако бизнесът Ви наистина е пострадал. При всички положения, най-добрият вариант е да продължите да изплащате задълженията си, ако това ви е възможно, защото лихвите продължават да се начисляват и заемът да се оскъпява, въпреки спирането на плащане на вноските, договорено с обслужващата Ви банка.

Продажба на бизнеса

Обмислете внимателно стъпката да продадете бизнеса си, особено ако имате скъпа апаратура или ДМА. Бъдете готови, че в условия на криза продажбата на малък бизнес не е лесна задача. Дори да успеете да намерите купувач, вероятно ще възстановите само малка част от първоначалната си инвестиция. Все пак това ще бъде начин да получите свежи пари, с които да погасите част от заема си.

Консолидиране на кредита или рефинансиране с помощ от близък

Това е решението, с което семейството успява да се справи с проблема. Техен близък изтегля кредит в редовност, с който те погасяват просрочените задължения и спират делото. Така двойката не плаща излишни лихви и такси и спокойно изплаща новия кредит на месечни вноски. Запорите са вдигнати и двамата работят без притеснения на трудови договори. За тази стъпка обаче ви е необходим доверен човек, който невинаги можете да намерите по толкова деликатен въпрос, а и би могло да създаде и трудности впоследствие.

Трябва да се има предвид, че този вариант може да бъде добра опция, но не е панацея, тъй като невинаги е възможен. Той в голяма степен зависи от размера на необходимия кредит. Сумите за стартиране дори на малък бизнес обикновено са сериозни и нов заем, който да покрие задължение, без да изисква имот като залог, не може да бъде изтеглен.

Възможно е и да се договорите с кредитора вие самите да предприемете тази стъпка, като изтеглите нов кредит, с който да погасите стария, но без той да носи утежненията на първия.

Обявяване на фалит

Откриването на производство по несъстоятелност най-често се случва по инициатива на самия длъжник, на кредитор, ликвидатор или на НАП (за публичноправно задължение към държавата или общините), в случай, че задълженията на бизнеса са и към агенцията, което не е рядкост. Производството по несъстоятелност е насочено към справедливо удовлетворяване на кредиторите, доколкото е възможно. По закон, длъжникът трябва да поиска откриване на такова производство 30 дни след изпадане в неплатежоспособност/свръхзадълженост, като това състояние обективно може да е налице дори при наличие на извършвани плащания, които погасяват частично или изцяло задължения към отделни кредитори.

След подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност ще бъде установено действителното финансово-икономическо състояние на дружеството, като участие в производството ще вземат кредиторите на дружеството. Назначеният от съда синдик ще контролира или ще поеме управлението на дружеството, за да се осигури запазване на имуществото му и последващо оздравяване на предприятието, а при невъзможност за това - осребряване на същото и удовлетворяване на кредиторите с приети вземания. В случай, че оздравяване е възможно и бъде приет план за такова, то дружеството ще има възможност да продължи своята дейност, а ако такъв не бъде предложен или предложеният не бъде приет, то ще се премине към осребряване на имуществото (доколкото такова е налично), прекратяване на производството и заличаване на длъжника от Търговския регистър.

Трябва да имате предвид, че обявяването в несъстоятелност ви лишава от някои права занапред като това да бъдете управител на фирма. Съгласно чл.141, ал.8 ТЗ не може да бъде управител лице, което е било управител на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на обявяване в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Пандемията е специфична по същността си криза, поради своята изключително трудна предвидимост и факта, че в новата история на света е прецедент. Дори бизнеси с потенциал и добро управление не успяха да оцелеят, особено стартиращите, които не са натрупали резерв. Все пак, преди да тръгнете по този път, опитайте да калкулирате възможните рискове и да предприемете някои предварителни мерки:

  • Помнете пандемията. И всички други напълно непредвидени неща, в т.ч. злополуки или природни бедствия, които биха ви спънали, дори при изряден бизнес план. Имайте готовност, че тази крачка винаги е свързана с риск, който ще трябва да се калкулира в бизнес плана и управлява в бъдеще.
  • Набележете най-рисковите точки. Проучете търсенето на пазара, поинтересувайте се от конкуренцията. Много е важно да прецените кои ще бъдат най-ценните ви ресурси, както и стойността им на съответния пазар. Това могат да бъдат различни природни суровини или ДМА, технологии и софтуер или пък хора със съответните компетенции.
  • Подгответе план с конкретни стъпки, които да предприемете в случай на неуспех на първоначалния бизнес план. Имайте варианти B, C, D. Премислете опциите за обявяване в несъстоятелност, за заем или гаранции от други хора пред финансиращата институция, за консолидиране на настоящите задължения. Можете да помислите и за оздравителен план, който сами да ръководите и в чиито рамки да обмислите това какви контрагенти ползвате и какви отсрочки можете да договорите с тях, опциите за консигнация, промяна на маркетинг моделите, оптимизиране на разходите и пр.

Накратко:

Случаите на неуспешен бизнес, непогасен кредит и фалит не са приятно изживяване, но всеки, заел се с подобна инициатива, знае, че това са част от потенциалните възможности. От ситуацията има изход, стига да се предприемат правилните и последователни стъпки. Обявяването на бизнеса в несъстоятелност винаги е опция, но тя трябва да е последна възможна след като са опитани всички останали алтернативи. След време това ще се превърне в ценен опит, който ще ви предпази от множество бъдещи грешки и ще ви направи по-успешни.

*имената са променени

Вашите казуси и въпроси очакваме на имейл ask@frontex.bg