Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на "Юнилинк България" да придобие едноличен контрол върху "ЕС Ди Ай Груп" (SDI). Припомнеме, че в края на ноември миналата година антимонополната комисия обяви, че ще проучи задълбочено въпросната сделка. 

Сделката е важна, защото след "зелената светлина" от КЗК двата най-големи застрахователни брокера у нас - I&G Brokers и SDI, ще се окажат с един и същи собственик. Става дума за финтех компанията Acrisure, която у нас влиза през полското си подразделение Unilink. По данни на Комисията за финансов надзор SDI и I&G имат общ премиен приход от дейност у нас за 2022 г. в размер на над 300 млн. лева.

КЗК направи подробен анализ на пазара преди и след евентуално сливане на двете компании. Според него водеща застраховка и за двамата участници в сделката е "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС", при дистрибуцията на която в резултат на сделката придобиващата група ще заеме лидерско място с дял от 25,73% за 2022 г., притежавано преди сделката от придобиваното предприятие (с 16,8% за 2022 г.). "Гражданска отговорност" е застраховката с най-голям дял в България.

Основни конкуренти при предоставянето на застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС":

Застрахователен брокер Пазарен дял за 2022 г.
Ес Ди Ай Груп  16,08%
Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс  9,65%
Общо участници в сделката: 25,73%
Амарант България  6,30%
Мусала Иншурънс Брокер  5,41%
Юнайтед Брокер  4,03%
Дженерал Брокер 3,97%
Сайбър Левел Инс  3,56%

Обединената група ще има значителна преднина пред останалите участници на пазара и при застраховка "Помощ при пътуване" с пазарен дял 23,13%, отново формиран преимуществено от "Ес Ди Ай Груп", добавъчният дял на което е 17,57% за 2022 г.

При застраховката "Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)", заемаща второ място по приходи в портфейла на двамата участници в сделката, общият пазарен дял на обединената група ще бъде в размер на 6,68% от реализирания от застрахователите премиен приход. С този дял, групата ще запази второ място след водещия брокер при тази застраховка - "Уникредит - Застрахователен Брокер" ЕООД с дял от 7%. Останалите брокери са с дялове около и под 4 на сто.

Основни конкуренти при предоставянето на застраховка "Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)":

Застрахователен брокер Пазарен дял за 2022 г.
Уникредит - Застрахователен Брокер 7%
Брокер Инс 4,54%
Порше Иншуърънс Брокер БГ 4,15%
Ес Еф Ей Брокер 3,97%
Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс 3,67%
Марш 3,25%
Инчкейп Брокъридж България 3,20%
Ес Ди Ай Груп 3,01%
Общо участници в сделката 6,68%

От решението на КФН става още ясно, че през периода 2021 г. - 2022 основната част от премийния приход на участниците в сделката е концентриран в едни и същи дружества - "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" АД, "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД, ЗД "Бул инс" АД и ЗК "Лев Инс" АД. Единствено ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД, което е било основен клиент на "Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс" EООД през 2021 г., през 2022 г. е изместено от ЗК "Лев Инс" АД.

Най-голям дял в портфейла на "Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс" EООД през периода има "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" АД с нарастващ дял от 26,6% през 2021 г. на 30% от премийния приход за 2022 г. При "Ес Ди Ай Груп" АД най-голям дял в портфейла на дружеството има ЗД "Бул инс" АД с намаляващ дял от 40% през 2021 г. на 32% през 2022 г.

Вторият по големина застраховател за "Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс" EООД е "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД с дял от 14% за 2022 г., следвано от ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД с 12% за 2022 г., ЗД "Бул инс" АД с 11% за 2022 г. и ЗК "Лев Инс" АД с 9% за 2022 г.

Кои са застрахователите с най-големи приходи у нас през 2022 година?

Кои са застрахователите с най-големи приходи у нас през 2022 година?

Има ли изненадващи лидери в сектора?

При "Ес Ди Ай Груп" АД вторият по големина застраховател през 2022 г. е "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" АД с 22%, следвано от ЗК "Лев Инс" АД и ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" АД с по 13% за 2022 г. и "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД с 8% за 2022 г.

При стартирането на задълбоченото си проучване от КЗК отбелязаха, че SDI е разпознаваемо име на пазара, включително - с награди от потребителски класации, а също така и предлага специални продукти в партньорство с водещи застрахователи: "С оглед предлагането на новаторски за пазара продукти предприятието се явява важна конкурентна сила и може да се очаква, че в резултат от елиминирането на конкуренцията на "Ес Ди Ай Груп" АД от страна на придобиващата група, конкурентната динамика на съответния засегнат пазар ще бъде значително възпрепятствана".

От антимонополния орган подчертаха, че "наличието на трайни взаимоотношения с лидерите сред застрахователните компании, може да се приеме, че участниците в сделката имат възможност да договарят по-добри условия и цени и/или да предлагат допълнителни отстъпки за собствена сметка".

В крайна сметка обаче в решението на регулатора е написано, че предвид големия брой застрахователни брокери, опериращи на територията на страната към момента (342) и раздробената структура на пазара, може да се направи извода, че навлизането на пазара е сравнително лесно. От комисията установили, че не са налице непреодолими условия за навлизане на пазара за дистрибуция на застрахователни продукти.

"Комисията приема, че нотифицираната сделка не би могла да доведе до съществено възпрепятстване на ефективната конкуренция на пазара на дистрибуция на застрахователни продукти от застрахователни брокери, особено в резултат на създаване или засилване на господстващо положение и сделката следва да бъде разрешена при условията на чл. 26, ал. 4 от ЗЗК."

КЗК задълбочено ще проучва сделката за SDI

КЗК задълбочено ще проучва сделката за голям БГ застрахователен брокер

Ще се окажат ли с един собственик двата най-големи застрахователни брокера у нас