В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постъпило съобщение за предстояща концентрация между "Параходство Български Морски Флот" АД и "Фотоволтаична Централа-Ловеч" ЕООД. 

Придобиващото дружество е част от групата на "Адванс Пропъртис" ООД, която оперира в различни икономически сектори, сред които фармацевтична дейност, търговско корабоплаване, пристанищни дейности и други. Справка в Търговския регистър сочи, че холдингова компания, която притежава преки инвестиции в над 20 компании, работещи в различни сфери на икономиката, е собственост на братята Кирил и Георги Домусчиеви.

Кои са най-големите соларни паркове у нас?

Кои са най-големите соларни паркове у нас?

"Бумът" от проекти се случва през последните две години

"Фотоволтаична Централа-Ловеч" е предприятие за изграждане, експлоатиране и опериране на фотоволтаични електрически централи за производство, покупко-продажба и търговия с електрическа енергия при свободно договорени цени. Едноличен собственик на капитала на дружеството е БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009, която притежава и ПФК "Лудогорец".

"Фотоволтаична Централа-Ловеч" се намира в ловешкия индустриален парк "Балкан", който миналата година получи лиценз от Комисията за енергийно и водно регулиране за опериране на затворена електроразпределителна мрежа. Именно в ловешкия индустриален парк трябваше да бъде изграден заводът за автомобили на фалиралата вече Next.e.Go.

Соларният парк е един от най-големите в страната с инсталирана мощност от 106.2 мВт.

Очаква се КЗК да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на нотифицираната сделка.

Въглищен магнат строи най-големия соларен и вятърен парк в света

Въглищен магнат строи най-големия соларен и вятърен парк в света

Той ще е 15 пъти по-мощен от АЕЦ "Козлодуй"