Икономическата общност на западноафриканските държави (Economic Community of West African States (ECOWAS) ще пусне нова, единна валута през 2027 г. 15-те държави от континента, обединени в организацията, ще използват "eco", пише Deutsche Welle. Блокът планираше да пусне общата валута още през тази година, но отложи плановете заради предизвикателствата, които пандемията създаде.

В продължение на десетилетия държавите от региона се надяват идеята за общата валута да подкрепи трансграничната търговия и икономическото развитие. Концепцията бе представена първо през далечната вече 2003 г. Но пускането на общата валута бе отлагано многократно: първо трябваше да е през 2005 г., после през 2010 г., 2014 г., а последно: 2020-2021 г. Сред причините за отлагането бе икономическата несигурност и нестабилност в региона. Някои от държавите се озоваха под огромен икономически натиск и невъзможност да обслужват дълга си. Регионът е популярен и с политическата си нестабилност, което не помогна на процеса.

В момента осем от държавите използват т. нар. CFA франк (значението на абревиатурата е било Colonies françaises d'Afrique, френски африкански колонии в миналото, а днес в страните от Централна Африка - Coopération financière en Afrique centrale, Финансово сътрудничество в Централна Африка, а в страните от Западна Африка - Communauté financière d'Afrique, Африканска финансова общност). Двата вида валута са фиксирани към френския франк, днес към еврото.