България и САЩ подписаха Споразумение за сътрудничество при строежа на два нови блока на АЕЦ "Козлодуй", съобщиха от Министерството на енергетиката.

Построяването на новите мощности се очаква да струва общо до 14 милиарда евро.

Цената на електроенергията от бъдещите VII и VIII на АЕЦ "Козлодуй" няма да надхвърли 65 евро за мегаватчас.

Това каза министърът на енергетиката Румен Радев, който подписа с помощник-секретаря по международните въпроси в енергийното министерство на Съединените щати Андрю Лайт, споразумение за сътрудничество по проекта за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй" и за обмен на технологии и обучение на специалисти.

Колко точно ще струват двата блока на АЕЦ би трябвало да стане ясно в края на март от доклада, който ще изготви американската компания "Уестингхаус", с чиито реактори ще работят бъдещите мощности.

Енергийният министър Румен Радев, посочи, че "ние гледаме на блокове 7 и 8 на АЕЦ "Козлодуй" като на държавен проект с наше държавно участие, със самоучастие, което да е в диапазон 25-30% и със заемно финансиране, част от което сме готови да обезпечим със съответните държавни гаранции".

Министърът конкретизира, че "ние ще се опитаме кумулативно евентуално в диапазон до 14 млрд. за два блока пълноценно работещи. Аз лично мисля, че можем да слезем под тази цена. При такъв тип разчети бъдещите цени на електроенергията ще сме комфортно под средния микс за Европа. Считам, че този проект няма да доведе до цени, надхвърлящи 65 евро за мегаватчас".

Решението на Министерски съвет е за договорености за фиксирани срокове и фиксирана цена, което това ще позволи постигането на оптималната цена.

Снимка 653126

Източник: Министерство на енергетиката

От своя страна Андрю Лайт, помощник-секретар по международните въпроси в министерството на енергетиката на САЩ, заяви, че днешното събитие е важен крайъгълен камък в развитието на стратегическото партньорство между САЩ и България.

"Ратификацията на това Споразумение ще играе жизненоважна роля за насърчаване на сигурността и декарбонизацията не само на българския, но и на европейския енергиен сектор и ще подкрепи усилията на България да засили всички аспекти на ядрената си програма за граждански цели, включително ядрената безопасност и сигурност, доставката на ядрено гориво и регулаторната рамка", заяви още той.

Двете страни се ангажират да си сътрудничат пряко при консултациите и обмена на експертен и технически принос по отношение на ядрената програма за граждански цели на Република България, идентифицирането на потенциално финансиране на Проекта за нови ядрени мощности, проучване на разработването и внедряването на иновативни ядрени технологии, развитието на експертен опит в управлението на отработено гориво и радиоактивни отпадъци.

Споразумението обхваща и сътрудничество по регулаторните въпроси, базирано на подписаното в края на миналата година Споразумение между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Комисията за ядрено регулиране на Съединените щати за обмен на техническа информация и сътрудничество, лабораторен и университетски обмен, обучение и обмен на персонал, разработване на веригата на доставки, научноизследователска и развойна дейност.

България и САЩ създават Управителен комитет, който да координира и управлява съвместните дейности по сключеното споразумение. Документът не създава никакви финансови права или задължения за страните.

За България ядрената енергетика има важна роля при гарантиране на националната, регионалната и европейската енергийна сигурност, осигуряването на енергия на достъпни цени и преминаването към нисковъглеродна икономика.