С цели 22% нараства индексът на цените на производител в селското стопанство за първото тримесечие на тази година спрямо същото тримесечие на 2010 година. В растениевъдството стойностите са се увеличили с 54.7%, а в животновъдството - с 10.1%, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение е отчетено и при зърнените култури - със 71.3%, техническите култури - с 41.7%, живите животни - с 4.5%, и животинските продукти - с 14.9%. Отчетени са по-високи цени на меката пшеница - със 77.9%, царевицата - с 67.1%, слънчогледа - със 100.7%, свинете - с 3.2%, и кравето мляко - с 24.8 процента.

Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство, за първото тримесечие на 2011 г. е с 11.4% над равнището на същото тримесечие на миналата година, посочват от НСИ.