Едва 10 на сто от румънците притежават приблизително 58% от общото нетно богатство в страната Това показват данните от нов доклад на Националната банка на Румъния, цитиран от Romania Insider. Като цяло, нетното състояние на румънците все пак расте и е достигнало приблизително два пъти брутния разполагаем доход (Q4/2023).

Богатството на населението се изчислява като общата стойност на нефинансовите и финансовите активи, притежавани от румънските граждани минус техните дългове.

Снимка 358181

Източник: iStock

"Състоянието на баланса в сектора на домакинствата остава стабилно. Нетното богатство на населението представлява приблизително два пъти брутния разполагаем доход (Q4/2023), което подчертава значението му за икономическите ресурси на населението и за устойчивостта по време на периоди на стрес. Неравенствата обаче остават значителни по отношение на богатството, като се има предвид, че 10% от населението притежава около 58% от общото нетно богатство", пише в доклада на банката.

Най-заможният 1% на населението на икономика номер 1 достигна $44,6 милиарда богатство

Най-заможният 1% на населението на икономика номер 1 достигна $44,6 милиарда богатство

Най-богатия 1% е определен от Фед като тези с богатство над 11 милиона долара

Финансовото богатство на населението нараства с устойчиви темпове през периода след пандемията, движено от натрупаните инвестиции в инструменти като пенсионни фондове (+31% през Q4/2023 спрямо Q4/2022), ценни книжа (+40% през Q4 /2023 спрямо 4-то тримесечие на 2022 г.) и котирани акции (+28% през 4-то тримесечие на 2023 г.).

Най-значителната част от портфейлите на румънските финансови активи продължава да се заема от ликвидни и по-малко рискови активи, а именно пари в брой и депозити, които възлизат на 35% през четвъртото тримесечие на 2023-а. Отчетен е спад от 43% отреди преди пет години. На този фон делът на домакинствата в частните пенсионни фондове нараства, достигайки 11% от общите финансови активи.

"Стойността на държавните облигационни инструменти в инвестиционния портфейл на населението се е увеличила повече от четири пъти от 2018 г. до момента", съобщават от централната банка на северната ни съседка.

Една от основните разлики със страните от еврозоната е по-високият дял на застраховките, пенсиите и стандартизираните гаранции.

Жилищното строителство в Румъния се срина с близо 30% в началото на годината, за разлика от цените

Жилищното строителство в Румъния се срина с близо 30% в началото на годината, за разлика от цените

Това се случва дори в района на Букурещ