Изграждането на водородната инфраструктура на България е проект, който е от общ интерес за целия Европейски съюз, призна ЕК, която включи предложението на нашата страна в свой списък, обявиха от "Булгартрансгаз".

Планира се изграждането на нов тръбопровод с дължина около 250 км и две компресорни станции в района на Дупница и Кулата, както и на водородна точка за междусистемно свързване с мрежата на гръцкия оператор DESFA в района на Кулата. Тя ще е двупосочна и така България ще може както да изнася произведен у нас водород, така и да внася от южната ни съседка.

"Булгартрансгаз" започва проект за зелен водород в "Чирен"

"Булгартрансгаз" започва проект за зелен водород в "Чирен"

Участват български, американски и италиански компании

"С днешното решение на Комисията се признава значимостта на проекта и се дава възможност за кандидатстване за грантово финансиране на проучвателни дейности, а в бъдеще и да бъде съфинансирано самото изграждане", е цитиран в официалното съобщение да обяснява изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

По думите му вече се работи по проекти за последващо развитие на преносната инфраструктура, както и за адаптиране на газовата система за работа с водородно-газови смеси.

През септември стана ясно, че дружеството проучва заедно с български и американски компании възможностите за производство и използване на "зелен" водород за нуждите на хранилището в Чирен, а по-рано през този месец беше подписан меморандум за сътрудничество с испанската Enagas.

Разград планира да изгради водородна индустриална зона

Разград планира да изгради водородна индустриална зона

Какво включва идейният проект

В списъка на ЕК на проектите от общ интерес и проектите от взаимен интерес за ЕС са включени общо 166 проекта, които ще се възползват от ускорени процедури по планиране и издаване на разрешителни и ще могат да кандидатстват за финансиране по Механизма за свързване на Европа (CEF). Именно от него дойдоха средства за два други проекта на "Булгартрансгаз" - газовата връзка със Сърбия и разширението на "Чирен", напомня SeeNews.