Глобалният брутен вътрешен продукт (БВП) ще продължи да расте до 2030 г. В същото време обаче разликата между богатите и бедните икономики ще се задълбочи. Това прогнозират от Световния икономически форум.

Изчисленията показват, че за периода между 1970 и 2016 г. глобалният растеж е скочил почти двойно със среден световен БВП на глава от населението от 5000 долара до 10 000 долара. След още 14 години очакванията са той да нарасне до 14 000 долара.

Според анализаторите икономиката на САЩ ще продължи да се развива възходящо и през следващото повече от десетилетие ще има растеж над средния за света.

Прогнозите за Китай са, че втората по големина икономика в света също ще запише ръст, но той ще остане под средния в глобален мащаб. До скоро растежът на Индия беше доста под този на Поднебесната империя, но се очаква тази тенденция да се промени в дългосрочен аспект.

В същото време независимо от похода си нагоре, ръстът на държавите в Африка ще се запази значително под този на останалата част от света. През 2015 г. БВП там на глава от населението е бил около 4000 долара. За сравнение този в САЩ се е изчислявал на 50 000 долара.