В България може да се ограничи производството на електроенергия, най-вече от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), т.е. предимно чрез слънчеви панели и вятърни турбини. Това би могло да се случи основно поради липсата на маневрени мощности в електроенергийната системата, които да дадат възможност тази енергия да се съхрани или да бъде компенсирано нейното производство.

Това каза изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Ангелин Цачев по време на "кръгла маса" на тема "Електроенергийни мрежи и мрежови услуги - предизвикателства пред енергийния преход и пазарната либерализация", организирана от Института за енергиен мениджмънт.

Цачев даде за пример, че през април "товарът" в електроенергийната система е приблизително около 3500 мегавата. Той припомни, че по време на Великденските празници има един работещ блок в АЕЦ "Козлодуй", който е 1000 мегавата. Има 300-350 мегавата работещи заводски топлофикационни централи. Освен това, има поне 4 блока в системата от топлоелектрически централи, които произвеждат около 500 мегавата енергия. Конвенционалните мощности също работят. Отделно има 3000 мегавата производство от ВЕИ мощности (основно от слънче и вятър).

Това означава 5800-6000 мегавата производство на електроенергия, при 3500 мегавата товар. Затова шефът на ЕСО препоръча да се търси бързо възможност за развитие на проекти за съхранение на електроенергия, както и за развитие на енергийни "коридори", за да може излишната електроенергия да бъде изнесена от страната.

Цачев посочи, че над 1700-1800 мегавата сега са действащите ВЕИ централи, които са присъединени към електрическата разпределителна и преносна мрежа само за последната година и половина. В момента в страната работещите инсталации, произвеждащи соларна енергия, са над 3000 мегавата. Затова въпросът е как тези мощности ще се управляват.

В тази връзка Цачев счита, че освен да се мисли за присъединяването и изграждането на електрическите мрежи, трябва да се помисли и за паралелния процес по изграждане на т.нар. маневрени мощности. "Такъв ръст на ангажиране от страна на оператори на възобновяеми енергийни източници има в много малко страни в Европейския съюз, коментира изпълнителният директор на ЕСО", цитиран от БТА.

"Ако стоим и чакаме, загубите за нас ще бъдат огромни", изтъкна той. Затова спешно трябва да се развият проекти за съхранение на електроенергия, но тези проекти не би трябвало да са само за батерии. Цачев препоръча да се развият системи за съхранение на енергия от индустриално значение, като например помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ). При това трябва да бъдат изградени и енергийни коридори, за да може електроенергията да бъде търгувана в чужбина.