Китайската национална кооперация за внос и износ на машини (CMC) ще изгради най-голямата слънчева електроцентрала в Централна Европа. Тя ще бъде в Унгария, а стойността на проекта възлиза на 32 милиарда унгарски форинта или 100 милиона долара.

Реализирането му ще подкрепи политиката на страната относно климатичните промени и ще я направи въглеродно неутрална до 2050 година, пише Еmerging Europe.

"Соларната електроцентрала ще допринесе за постигането на устойчив енергиен баланс и ще гарантира сигурността на Унгария, тъй като страната ще може да разчита на собствен възобновяем източник на електричество", казва Ласло Паскович - Министър на иновациите и технологиите.

"Унгария понякога е определяна като страна, която гледа доста скептично на изменението на климата, но ако се погледне към унгарския народ и към икономиката на страната по отношение на устойчивост, няма причина да се срамуваме. Унгария успя да намали вредните емисии на въглероден диоксид с 32% от 1999 година, като си е поставила за цел до 2030 година те да се понижат с общо 40%", добавя Паскович.

CMC планира да основе централа в Унгария, откъдето ще подготвя стартирането на още проекти в 16 държави от Централна и Източна Европа.

100-мегаватовата слънчева електроцентрала ще бъде изградена в Капошвар и ще е способна да покрие нуждата от електричество на град с население от 50 000 жители.