Българските компании в топ 500 на Deloitte

- 36 Lukoil Neftochim Bulgaria (↓)
- 45 Chimimport Bulgaria (↓)
- 66 Aurubis Bulgaria (↓)
- 107 NEK Bulgaria (↔)
- 265 Bulgargaz Bulgaria (↑)
- 295 Cez Electro Bulgaria Bulgaria (↑)
- 301 OMV Bulgaria Bulgaria (↓)
- 495 Saksa Bulgaria CB&T (↔)

Пълният доклад вижте тук

За девети пореден път Делойт направи анализ на най-големите компании в 18 държави от Централна Европа и Украйна (500 компании, 50 банки и 50 застрахователни компании). Общо приходите на всички компании в класацията топ 500 възлизат на 628 млрд. евро, което представлява значителен спад от 1.8% на годишна база в сравнение с приходите в размер на 712 млрд. евро през 2014 година.

Настоящата картина, до известна степен е повлияна от продължаващото слабо представяне на компаниите от сектор енергия и ресурси, които продължават да са засегнати от спада в цените на петрола и въглищата. Заедно с това, намалява и продажбата на електроенергия и природен газ в резултат на високите средни температури, измерени през 2014 година. В действителност, близо 60% от най-големите компании в енергийния сектор, отчитат спад в приходите в размер на 3.3%.

За разлика от тях, компаниите в секторите производство и потребителски стоки и транспорт показаха стабилен ръст съответно с 3.1% и 1.9%. В допълнение, средните приходи в евро за първото тримесечие за 2015 г. сред всичките 500 компании нараства с 1.7% в сравнение със спада от 3.1% през същия период през 2014.

Промените в БВП до голяма степен са в резулат на увеличения износ за Западна Европа, който до голяма степен се дължи на колебанията в обменните курсове на националните валути на държавите от ЦЕ спрямо еврото.

Въпреки това, в повечето централно-европейски държави, нарастването на минималните заплати и намаляването на цената на потребителските стоки увеличава покупателната сила на парите. Това стимулира вътрешното потребление, което отбелязва по-високи нива във всички държави от ЦЕ, с изключение на Хърватия и Украйна, където вътрешното потребление е намаляло съответно с 0.4% и 6.8 %.

Според Алистър Тиър, Главен изпълнителен директор за Делойт Централна Европа, съществуват няколко основателни причини за оптимизъм в краткосрочен план."Повече от половината от компаниите в класацията отчитат увеличение на приходите през 2014 година", казва той. „Има и силно усещане, че много от големите икономики в региона са в много по-стабилно и устойчиво състояние в сравнение с предходната година"

Силният растеж в сектор производство е в резултат на процъфтяващата автомобилна индустрия. Това доведе до среден ръст в евро от 6.5%. Така Škoda Auto зае трето място още веднъж , следвана в топ 10 от Audi Hungarian Motor, която се изкачи на 7-мо от 16-то място през миналата година. Повечето автомобилни заводи в региона също отбелязват ръст в приходите - Toyota със 17% Volkswagen - 13), Renault - 7 % и Fiat - 1.6%.

Представянето в класацията ТОП 500 на компаниите от сектор потребителски стоки и транспорт нараства с 4 компании до 174. Това е и най-голямата група в класацията. Компаниите, които показват устойчив ръст в приходите се увеличават, включвайки полската Jeronimo Martin, която добави 194 нови обекта към своята хипермаркет верига Biedronka, достигайки общо 2 587 магазина до края на 2014г. Румънската Auchan, която увеличи своите приходи с 63%, придобивайки 20 хипермаркета от Real.

Строителната индустрия увеличава приходите си средно с 4.9% в евро. Секторът „Науки за живота и здравеопазване" отбелязва среден ръст на приходите от 0.2% през 2014 година.
Що се отнася до финансовите услуги, отбелязва се 2.3% увеличение в общите активи на най-големите банки в ЦЕ, като 33 от тях отбелязват ръст в този ключов показател.

PKO Bank Polski отново е най-голямата в региона. Тя затвърди лидерското си място, увеличавайки своите активи с 21.5% в резултат на редица стратегически придобивания. Докато 5 от десетте топ банки са от Полша, то унгарската OTP Bank се изкачва от пето на трето място. Наблюдава се съществена разлика в рентабилността на банките в отделните държави: докато средната възвръщаемост на собствения капитал на полските банки е 10.9%, обхватът на останалите варира, между 13.2% за чешките банки, 3% за тези в Румъния и 57.3% в Украйна.

Водещите 50 застрахователни компании в региона отбелязват спад на брутните записани премии за четвърта поредна година със спад от 1,7%, добавен към 0.8 % спад от миналата година. Въпреки това, тяхната рентабилност се увеличава като средната възвращаемост на собствения капитал нараства с 14.7% (11.3% през 2013).

Един фактор, който не се е променил от миналата година е реда на топ 3 компаниите в класацията. Полската PKN Orlen запазва своята лидерска позиция, следвана от унгарската MOL и Škoda Auto от Чехия. Jeronimo Martins Полша прави най-голям скок в горната част на класацията, заемайки 4-то от 8-мо място, а петото място е за PGNiG.

Освен спада в стойността на местните валути, ключов фактор за резултатите в класирането изигра и спада в цените на енергийните ресурси. Това имаше отрицателен ефект върху приходите на много от компаниите в енергийния сектор, който е представен от 140 компании. Ако се абстрахираме от въздействието на предизвикателствата пред енергийния сектор, пред нас се открива една много по-позитивна картина.