На 29 ноември в хотел „Four Seasons George V" в Париж се проведе първото от серията международни събития, промотиращи инвестиционните възможности на България с цел привличане на преки чуждестранни инвестиции в страната. Събитията се организират от Българската агенция за инвестиции, съвместно с водещата бизнес медия „Файненшъл таймс" и медийна агенция "Медиа Планинг Груп" - в обединение "Файненшъл Таймс - Медиа Планинг Груп", с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 - 2013.

Събитието в Париж събра на едно място водещи представители от бизнеса и представители на български институции, както и утвърдени чужди компании, развиващи бизнес в България. Вечерята се проведе под формата на кръгла маса, с панелна дискусия и активни дебати по различни акценти, касаещи инвестиционните намерения на бизнеса и конкурентните възможности на България, като инвестиционна дестинация. Фокус на дискусията бе обсъждане на някои ключови сектори за страната - „Информационни и комуникационни технологии", „Транспортно оборудване и машиностроене" и „Аутсорсинг на бизнес процеси", „Храни и земеделие".

Представители на правителството, в лицето на Негово Превъзходителство  Марин Райков /Посланик на България във Франция/,  Борислав Стефанов /Изпълнителен Директор на БАИ/ и Стоян Мавродиев /Председател на Комисията по финансов надзор/, приветстваха гостите и представиха инвестиционните предимства на страната - стратегическо географско положение, стабилна политическа и икономическа обстановка, конкурентни предимства на данъчната политика.

Представители на компании, инвестирали и развиващи бизнес в България, представиха от първо лице условията за бизнес и развитие в страната. Участници в панелната дискусия бяха изпълнителният директор на "Данон" за България - г-н Рено Шамонал, френският търговски представител в България - г-н Филип Шатиньо, председателят на Френската търговска камара, г-н Стефан Дьолайе, изпълнителният директор на "Виваком" - г-н Бернар Москени и г-н Никола Треан - изпълнителен директор на компанията "Аурубис".

"Истината е, че движеща сила за бизнеса в България са хората, които правят така, че нещата да се случват. Моите надежди са, че България ще се превърне в хъб за френски инвестиции и са налице всички предпоставки за това", сподели председателят на Френската търговска камара, Стефан Дьолайе.

Мнението му беше подкрепено и от г-н Шамонал, изпълнителен директор на "Данон" за България, който сподели, че в действителност историята на България винаги е била изпълнена с предизвикателства и това кара хората да бъдат търсещи, активни и такива, които намират решения. Основополагащ фактор за бизнеса. "Българската икономика е една истинска европейска инономика", потвърди и френския търговски представител в България, г-н Шатиньо.

По-нататък коментарите на участниците в панелната дискусия бяха фокусирани върху реалния опит в българската бизнес среда и възможностите, които те са превърнали в успешен бизнес модел в България. Г-н Москени, изпълнителен директор на "Виваком" и г-н Треан, изпълнителен директор на "Аурубис", акцентираха върху квалификацията на служителите в страната, които получават европейско образование и работят по международни стандарти, което допринася за конкурентните предимства на бизнеса в България.

Събитието бе посетено от над 30 делегати, водещи бизнес лидери от различни сектори, които спомогнаха за реализирането на оживена и полезна дискусия по темите.

***

България притежава редица предимства като инвестиционна дестинация, но качествата на страната са относително слабо познати в чужбина. С цел да се увеличи ръста на преки чуждестранни инвестиции в страната, следва да се промотират и популяризират нейните предимства сред целевите аудитории - представители на бизнеса от трите ключови пазари Европа, Северна Америка и Азия. Серията от събития, организирани съвместно от БАИ и обединение „Файненшъл таймс - Медиа Планинг Груп", ще бъдат посветени на атрактивните инвестиционните възможности на България и ще допринесат за осъществяване на директен контакт между представители на българските институции, частен сектор и потенциални инвеститори от цял свят.

Първият етап от събитията обхваща пазар Европа и включва три кръгли маси - в Париж (29 ноември), Мюнхен (4 декември) и Лондон (5 декември), и една конференция в Лондон (6 декември). Серията бизнес срещи продължава през 2013 г. с още шест кръгли маси и две конференции в Северна Америка (Ню Йорк, Чикаго и Сан Хосе) и Азия (Токио, Сеул и Хонг Конг).

Участие в бизнес форумите ще вземат представители на български и международни компании, развиващи успешно бизнеса си в България. По този начин ще бъде представена, както държавната политика и подкрепа за стимулиране на чуждестранните инвеститори в страната, но и успешни примери и случаи от практиката на вече реазлирани проекти. Форумите ще съберат на едно място политици, експерти и водещи бизнес лидери от България и чужбина, с цел обмяна на опит и контакти и провеждане на полезна дискусия относно позиционирането на страната като инвестицонна дестинация.

Серията бизнес форуми се организират в рамките на проект "Популяризиране на предимствата за инвестиране в България", с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. Бенефициент на проекта е Българската агенция за инвестиции.

За повече информация: http://www.ft-live.com/investbulgaria