Над 234 млн. лева е създадената от производителите на безалкохолни напитки и бутилирани води добавена стойност в икономиката на България само за 2022 г., показват данните от изследване на Института за пазарна икономика за Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки.

В индустрията работят 169 относително големи предприятия, като те са генерирали приходи от продажби в размер на 922 млн. лева за 2022 г. Те са внесли около 11 млн. лева корпоративен данък, над 42 млн. лева осигуровки и 8,8 млн. лева данък върху доходите на наетите лица.

Кока-Кола България ще произвежда нов вид капачки за безалкохолни напитки в завода си в Костинброд

Кока-Кола България ще произвежда нов вид капачки за безалкохолни напитки в завода си в Костинброд

Инвестицията е значителна

Допълнително, продажбите са генерирали 260 млн. лева приходи от ДДС.

Според изследването въздействието на производителите на безалкохолни и бутилирани води създава съвкупно вътрешно потребление в размер на 860 млн. лева. За нуждите на дейността си те са използвали местни ресурси за над половин милиард лева, от които 226 млн. са за суровини и материали.

"Предприятията в нашата индустрия осигуряват пряко 4273 работни места, което представлява 41% от заетостта в производството на всички видове напитки и близо 1% от заетостта в преработващата промишленост. Инвестираме в развитието на служителите си, като същевременно се стараем да осигурим и възможно най-високо трудово възнаграждение. През 2022 г. средният годишен размер на заплати е с 33% по-висок от нивата в преработващата промишленост", посочи при представянето на проучването изпълнителният директор на асоциацията Жана Величкова.

На европейско ниво, секторът поддържа над 1.8 млн. работни места, като всяко пряко работно място създава още седем във веригата на стойността. Общата стойност, генерирана от сектора в ЕС, се оценява на 242 млрд. евро, като 97% от безалкохолните напитки се произвеждат в рамките на ЕС. Малките и средните предприятия допринасят с около 14% за общите приходи на пазара.

Приоритет сега е въвеждането на Депозитната система в страната, която се очаква да има както екологичен, така и икономически ефект.