Продължава серията от обучения на работници и служители по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика", реализиран от Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщиха от работодателската организация. Тяхната цел е обучаваните лица да могат да разпознават проявленията на неформалната икономика, да разберат нанесените вреди и негативните последици, които сивата икономика нанася на цялото общество и да бъдат мотивирани и подготвени да се борят и противодействат, ако се сблъскват с нейните форми и прояви.

До момента обучените лица са над 780, като обучения са проведени в Асеновград, Белово, Благоевград, Варна, Димитровград, Добрич, Ловеч, Монтана, Пловдив, София, Стара Загора, Тетевен, Троян, Хасково и Шумен.

В резултат от обучението участниците вече могат да идентифицират самостоятелно формите и проявите на неформална икономика, да разпознават нейните основни характеристики и да не проявяват толерантност към високата социална и трудова цена на работата в сивия сектор. Те се запознават с добри практики за преодоляване на елемента на икономическа принуда, който ги тласка към работа „на сиво" и са в състояние да защитят своите интереси.

Успоредно с присъствените курсове продължават и дистанционните обучения по проекта. Желаещите да се включат в on-line курсовете могат да го направят посредством сайта на проекта - www.ikonomikanasvetlo.bg.

Всеки успешно обучен участник получава сертификат за преминат курс на обучение на тема „Ограничаване и превенция на неформалната икономика".

Сигнали за прояви на сиви практики могат да бъдат подавани на горещата телефонна линия - 0800 123 58, както и на сайта на проекта.